Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

Сложна лихва

Какво е сложна лихва, как можете да я изчислите и правилото на числото 72

Сложната лихва или compoundinterest е наричана още „осмото чудо“ света. Тя е едно от най-важните и често срещани понятия в света на инвестициите и спестяванията, защото заедно с най-ценния актив – времето – помага за нарастване на инвестициите ни.

“Сложната лихва е най-мощната сила във Вселената.”

Алберт Айнщайн

В настоящата статия ще научите:
  1. Какво е сложна лихва?
  2. Как се изчислява сложната лихва?
  3. Правило на числото 72

Какво е сложна лихва?

Зад това понятие стои просто обяснение. Ако сте взели кредит, сложната лихва е цената, която плащате за ползване на капитала, ако обаче инвестирате в акции например, сложната лихва е това, което ви помага да печелите повече в дългосрочен план.

Ако инвестирате 10 000 лв. еднократо при очаквана лихва 10%, Вие печелите 1000 лв. за инвестицията си. Това е проста лихва.  При инвестиране дългосрочно във взаимен фонд например със сума от 10 000 лв. и очакваната годишна доходност е 10%, в края на първата година Вие ще имате 11 000 лв. Ако оставите тези 1000 лв. в инвестицията Ви след още една година ще спечелите отново 10%, но този път върху 11 000 лв. Това е ефектът на сложната лихва.За период от много години Вие печелите лихва не само върху основната Ви инвестиция, но и върху натрупаните с времето лихви.

 

Как се изчислява сложната лихва?

Има различни начини да пресметнете сложната лихва:

  • Изчисление по формула
  • Excel
  • Използване на калкулатор за сложна лихва. Ние Ви предлагаме няколко калкулатора, с които можете бързо и лесно да изчислите очакваната доходност спрямо целите и подхода си.

 

Формулата на сложната лихва е следната:

Базовата сума х ((1 + лихвения процент) на степен N), където N е броя на годините наинвестицията. Това изчисление ще е лесно, ако инвестирате дадена сума еднократно, но ако добавяте допълнителни средства към тази сума или инвестирате на вноски, най-добре използвайте други начини за изчисление. 

Правило на числото 72

Когато инвестирате парите си, Вие сте си поставили финансова цел - какво искате да постигнете срещу тази инвестиция. За да можете да предвидите за колко време Вашата инвестиция ще се удвои, на помощ Ви идва правилото на числото 72. Ако инвестирате 1 000 лв. в продукт с очаквана доходност 7% на годишна база, например в Schroder Global Sustainable Growth, ще са Ви необходими 72/7 или 10,2 години, за да направите инвестицията си 2000 лв.

72/процент на очаквана годишна доходност = брой години, за които инвестицията Ви ще се удвоиНай-добрият начин да подпомогнете инвестицията си и да съкратите времето за удвояването й или да увеличите крайния резултат е като инвестирате регулярно на вноски в спестовен план. Това ще Ви позволи също така и да минимализирате риска от волатилността на пазарите.

 

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал, не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля, прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.

 

Фондове

Инвестиции

Управление на финанси

В материала ще научите:

Управлението на финанси означава планиране, организиране и контрол на финансовите дейности. Или с други думи – прилагане на управленски принципи към финансовите ресурси

Взаимни фондове

В материала ще научите:

Какво представляват те, какви са различните видове фондове и как могат да Ви помогнат за реализирането на финансовия ви план?

Борсово търгувани фондове

В материала ще научите:

Важно е да познавате борсово търгуваните фондове. Те са най-модерните инструменти за инвестиране и тяхната популярност расте с много бързи темпове. Предпочитат се както от индивиуалните, така и от професионалните инвеститори. Изключително удобни са за структурирането и управлението на инвестиционни портфейли.

Хедж фондове

В материала ще научите:

Хедж фондовете спадат към т.н алтернативни инвестиции. Те са предназначени за професионални инвеститори или физически лица с голямо богатство (обикновено с нетна стойност на активите над 1 млн. долара), като обикновено началната минимална сума за да станат инвеститори започва от 100 000 евро/долара.

Гореща линия за въпроси
(02) 400 8 300
Посетете ни в нашия офис
Офис Карол