Ако е дошъл моментът, в който теми свързани с лични финанси, планиране на бюджет, и инвестиране Ви интересуват пряко, то сте попаднали на правилното място. Както най-вероятно вече знаете, има различни видове инвестиции, които могат да се превърнат в отговорите на въпроса „В какво да инвестирам парите си?“. Едни от най-популярните са инвестиции в имот и инвестиции в акции и облигации. При търговия с акции, има много неизвестности, които биха затруднили и най-опитния финансов анализатор, портфейлен мениджър, финансов консултант и прочие. Дори и през втората половина на 2022г остава и един от най-честите въпрос за инвеститорите, а именно в какво да инвестираме при висока инфлация и потенциална рецесия.

Един от най-достъпните за повечето хора и сравнително ниско-рисков вариант е регулярната инвестиция на малки вноски. Инвестиране на малки вноски през равен интервал от време, известно като dollar cost-averaging стратегия, носи много предимства на всеки инвеститор. Именно тя стои в основата на т.нар. инвестиционни планове.

Когато е приложена правилно, dollar cost-averaging стратегията може да бъде много печеливша за Вашия портфейл. Има 5 основни причини за това:

  1. Всеки момент е подходящ за инвестиция

Когато инвестирате с еднократна сума, Вие сте много зависими от моментното състояние на пазарите. Важно условие при еднократна инвестиция е да уцелите подходящият момент за влизане и съответно излизане от пазара. Това обаче е трудна задача, дори за професионалните инвеститори, асет мениджмънт компаниите,и анализаторите на капиталовите пазари, защото те се движат по сложни правила. Често най-подходящият момент за инвестиция е тогава, когато ситуацията изглежда безнадеждна, а за излизане от пазара – когато има най-голям оптимизъм за развитието му. Реално погледнато тези решения противоречат на човешките настроения и затова експертите съветват да не се опитвате да „хванете“ дъното.

Чрез регулярната инвестиция на малки вноски,когато инвестирате определената от вас сума на върха, вие купувате по-малко дялове от портфейла, който сте избрали. Когато инвестирате на дъното, имате по-малко средства в портфейла ви, но пък купувате повече дялове и по този начин печелите повече при последващо движение нагоре. По този начин вие минимализирате допълнително риска от инвестиции при волатилни пазари, чрез т.нар. осредняване на покупната стойност.

2. Премахва емоцията при инвестирането и по този начин Ви предпазва от грешки

Както вече споменахме пазарите се движат по правила обратни на човешките емоции. Правилните моменти за „влизане“ и „излизане“ от пазара са точно обратното на нашето възприятие. Dollarcost-averaging стратегията Ви спестява много излишни нерви и ви предпазва от грешки при взимане на решения за парите ви.

Долната графика показва сравнение между еднократна инвестиция (5 000$ през 2006 г.) и инвестиция на вноски в един същ портфейл за същия период от време. Виждаме, че и двете инвестиции са постигнали еднаква доходност. Разликата между тях обаче е, че еднократната инвестиция само за година и половина е нарастнала с над 20%, а после след финансовата криза е паднала рязко надолу. Въпреки че крайният резултат е еднакъв, в случая на еднократната инвестиция да стои инвестиран в периода на спад е коствало много нерви на инвеститора. В голяма част от случаите инвеститорите не успяват да устоят на изкушението да изтеглят парите си, а това най-вероятно само ще навреди допълнително.

3. Кара ви да инвестирате дългосрочно

Когато изберете dollar-cost-averaging стратегията, вие приемате максимата да инвестирате дългосрочно. Не търсите бърза печалба, а осигуряване на достатъчно средства, които да поддържат стандарта ви на живот и след оттегляне от активна работа. Дългосрочният период за инвестиране, заедно с ефекта на сложната лихва, която Айнщайн нарича осмото чудо на света, обясняват успешната инвестицията. Дългосрочната инвестиция минимализира и риска от спадове на пазарите, защото е научно доказано, че в дългосрочен план акциите побеждават като възвращаемост всички други активи.

Един пример от нашите експерти: Знаете ли, че ако започнете да инвестирате регулярно по 300 лв. на месец във взаимен фонд с 8% средногодишна доходност, след 10 години ще разполагате потенциално с над 50 000 лв., а след 20г. с над 170 000 лв?

4. Възползвате се от сложната лихва

Сложната лихва или осмото чудо на света всъщност е нещо много просто. Вие внасяте 100 лв. в даден финансов актив, например взаимен фонд, който постига 10% доходност за една година. След точно една година ще имате 100 лева плюс още 10% от тях или общо 110 лева.За разлика от това, ако ги оставите на депозит в банка, по-скоро след тази една година, те не само няма да са се увеличили, но и много вероятно е инфлацията да е изяла част от тях. Нека да си представим, че нямате нужда от тези 110 лева и пожелаете да ги реинвестирате в същия продукт за срок от още 1 година. На края на периода (след 2 години) по сметката си вече ще имате 121 лева. Вие ще получите не само нова лихва (10%) върху базовата сума от 100 лева, но и още 10% или 1 лев върху реинвестираната лихва от първата година в размер на 10 лева. И така, за период от много на брой години, ще получавате все по-голяма лихва върху старите лихви с всяка изминала година. Ефектът на сложната лихва е пряко свързан с дългосрочността на инвестицията.

5. Dollar cost-averaging стратегията е достъпна за всеки

На последно място, но не и по важност е достъпността на този вид инвестиция. Накратко казано не всеки може да си позволи да инвестира еднократно суми от 10 000 или 20 000 лв., но регулярното месечно инвестиране на малки суми от 100, 200 или повече лева е достъпно за много хора. С други думи тази стратегия прави инвестицирането достъпно за всеки, а не лукс.

 

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти.Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който бихте желали да инвестирате.