ГОТОВИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ
от Карол Капитал и Schroders
СПЕСТОВЕН ПЛАН ОТ КАРОЛ
4-10% очаквана средногодишна доходност
*доходността не е гарантирана
В КАКВО И КАК ДА ИНВЕСТИРАМ
Вижте вашия инвеститорски профил
ФОНДОВЕ НА ФОКУС
Schroders
Фондове
Адванс
Фондове
Шрьодерс
Доверително
управление
Спестовен
план

Адванс Инвест

ДФ Адванс Инвест е взаимен фонд от отворен тип. Той инвестира в акции на компании от балканските страни-членки на ЕС - България и Румъния. Основна цел на дружеството е да осигури висока дългосрочна възвращаемост под формата на дивидентна доходност и капиталови печалби чрез инвестиции във водещи компании от основни сектори на икономиката на двете страни.

Адванс Източна Европа

ВАЖНО! Към 31.07.2022 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява индикативна НСА от 2 006 247.42 EUR и НСА за един дял от 0.9167 EUR  

ВАЖНО! Към 30.06.2022 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява индикативна НСА от 2 163 135,87 EUR и НСА за един дял от 0,9884 EUR

ВАЖНО! Към 31.05.2022 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява индикативна НСА от 2 073 071,10 EUR и НСА за един дял от 0,9472 EUR 

 

ВАЖНО! Към 30.04.2022 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява индикативна НСА от 2 003 651,12 EUR и НСА за един дял от 0,9155 EUR 

 

ВАЖНО! Към 31.03.2022 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява индикативна НСА от 1 848 350,52 и НСА за един дял от 0,8445 EUR 

 

ВАЖНО! От 28.02.2022 г. до възстановяване нормалното функциониране на пазарната инфраструктура, включително борсова търговия, осъществяването на брокерски сделки и сетълмент, както и предоставянето на попечителски услуги Управляващото дружество няма да изчислява и обявява нетна стойност на активите, нетна стойност на активите на дял, емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на фонда. С официалната новина и решението на Съвета на директорите можете да се запознаете на този линк.

...

Взаимен фонд от отворен тип. Фондът инвестира на капиталовите пазари в Източна Европа. Към момента фондът инвестира на пазарите в 8 страни от региона: България, Румъния, Хърватска, Сърбия, Русия, Украйна, Турция и Гърция. Ако пазарните условия се променят, фондът може да инвестира и на други пазари в региона. Целта на фонда е да осигури нарастване на стойността на инвестициите на инвеститорите чрез реализиране на капиталова печалба при умерен до висок риск в дългосрочен план, чрез инвестиции в акции, търгувани на пазарите в Източна Европа.

Адванс Възможности в Нова Европа

ДФ Адванс Възможности в Нова Европа е взаимен фонд от отворен тип. Фондът инвестира в акции на компании от Централна и Източна Европа, преимуществено в 
Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Целта на фонда е да осигури нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на капиталова печалба при умерен до висок риск в дългосрочен план.Котировки на фондовете на Карол Капитал

Новининай-новото от кухнята на Карол

Блогът на КаролТенденции, анализи и експертиза от нашите анализатори

Енергия. Интелект. Експертиза. Резултати.