ГОТОВИ СТРАТЕГИИ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ
СПРЯМО ИНВЕСТИТОРСКИЯ ВИ ПРОФИЛ
ФОНДОВЕ НА ФОКУС
Schroders
В КАКВО И КАК ДА ИНВЕСТИРАМ
АНКЕТА
ПО КОЛКО ДА ИНВЕСТИРАМ
КАЛКУЛАТОРИ
*доходността не е гарантирана
Фондове
Адванс
Фондове
Шрьодерс
Доверително
управление
Спестовен
план

Адванс Инвест

ДФ Адванс Инвест е взаимен фонд от отворен тип. Той инвестира в акции на компании от балканските страни-членки на ЕС - България и Румъния. Основна цел на дружеството е да осигури висока дългосрочна възвращаемост под формата на дивидентна доходност и капиталови печалби чрез инвестиции във водещи компании от основни сектори на икономиката на двете страни.

Адванс Източна Европа

Взаимен фонд от отворен тип, инвестиращ на капиталовите пазари в Източна Европа. ВАЖНО! Към 30.11.2022 г., Карол Капитал Мениджмънт обявява индикативна НСА от 1 244 546.04 EUR и НСА за един дял от 0.5686 EUR.

Адванс Възможности в Нова Европа

ДФ Адванс Възможности в Нова Европа е взаимен фонд от отворен тип. Фондът инвестира в акции на компании от Централна и Източна Европа, преимуществено в Полша, Чехия, Унгария, както и балтийските републики. Целта на фонда е да осигури нарастване на стойността на инвестициите чрез реализиране на капиталова печалба при умерен до висок риск в дългосрочен план.

Котировки на фондовете на Карол Капитал

Новининай-новото от кухнята на Карол

Блогът на КаролТенденции, анализи и експертиза от нашите анализатори

Енергия. Интелект. Експертиза. Резултати.