Доверително управление

Доверително управление е услуга, предназначена за тези, които искат професионалист да управлява парите им вместо тях, за да могат да се съсредоточат върху  по-важни неща  в живота си. Услугата доверително управление в Карол Капитал Мениджмънт представлява активно професионално управление на индивидуален портфейл от ликвидни финансови инструменти на глобалните пазари. Целта ни при услугата доверително управление е да постигнем очакваните от клиента резултати, като се съобразим с неговия инвеститорски профил.
Ние ценим вашата индивидуалност и ще ви предложим най-подходящия вариант да увеличите доходите си
Запитване
1

Определяне на инвеститорския профил на клиента.

Като първа стъпка при услугата доверително управление попълваме анкета и провеждаме задълбочен разговор с клиента. Въз основа на това разработваме личен инвеститорски профил. Той зависи от персонални характеристики като:

  • наличие на досегашен опит при инвестиране на капиталовите пазари;
  • инвестиционен хоризонт;
  • очаквана доходност;
  • толерантност към риск;
  • текущи финансови възможности;
  • други специфични инвестиционни изисквания или ограничения на клиента. 
Имате въпроси?Свържете се с нас, за да структурираме Вашия инвестиционен портфейл и да Ви консулираме за инвестициите Ви:(02) 400 8 300Пон. - Пет.: 09:00 - 18:00 ч.
2

Структуриране на портфейл на доверително управление.

Инвестиционният процес при доверителното управление в Карол Капитал Мениджмънт стартира с определяне на това какво да бъде разпределението между отделните класове активи в портфейла на клиента – акции, облигации, суровини, недвижими имоти и др. Структурата на портфейла при доверително управление зависи от персоналните характеристики на клиента, изброени по-горе. Тя може да се промени, ако настъпи промяна в някоя от тях.

3

Инвестиране на средствата, предоставени на доверително управление.

За структурирането и управлението на портфейлите на доверително управление Карол Капитал Мениджмънт разполага с инвестиционен комитет, който регулярно се събира и обсъжда разпределението на портфейлите на доверително управление на нови клиенти, както и преструктурирането на вече съществуващи портфейли в съответствие с промени и обстоятелства при клиента или в нашите очаквания за пазарите. Портфейл на доверително управление на клиент се управлява от портфейлен мениджър и екип от анализатори, които според текущата пазарна среда и инвестиционни възможности определят най-подходящото разпределение по региони, сектори и подбират конкретните активи, които да бъдат включени в него.

-------------------------

Инвестициите в основата на този финансов продукт не са съобразени с критериите на ЕС за екологично устойчиви икономически дейности.

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2020/852 декларираното обстоятелство е по отношение на следните екологични цели: смекчаване на изменението на климата и адаптиране към изменението на климата, приложимо от 01.01.2022 г.

4

Отчетност.

Наш ангажимент е да предоставяме месечна справка за актуалното състояние на портфейла на доверително управление, в която клиентът получава информация за:

  • текущото разпределение на отделните активи в портфейла;
  • текущи цени и доходност;
  • сравнение с определения по договор бенчмарк;
  • сделки и транзакции за периода в портфейла на доверително управление.

Защо да изберете Доверително
управление от Карол Капитал Мениджмънт

Клиентите ни имат право на безплатни финансови консултации с наш експерт, който е готов да отговоря на всички въпроси, свързани с личните им финанси. Колегите от отдел "Връзки с клиенти" са на разположение за дискусия на постигнатите резултати и различните инвестиционни възможности. Свържете се със своя финансов експерт от следните контакти:
Бистра Коцева
Кристина ДончеваМениджър връзки с клиенти в Карол Капитал Мениджмънт
Десислава ДимитроваМениджър "Връзки с клиенти"

Свържете се с нашите консултанти, за да научите повече за услугите ни, как да защитите парите си от инфлация и да постигнете доходност в дългосрочен план

Гореща линия за въпроси
(02) 400 8 300
Посетете ни в нашия офис
Офис Карол