Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

Образование

На тази страница ще намерите полезна теоретична информация, която ще ви помогне да обогатите познанията си за различните видове фондове и начини на инвестиране. Ще разберете повече за техните основни характеристики и разновидности, за специфичните им особености, за причините за инвестиране в подобни инструменти и най-съществените им прилики и разлики.

Включете се в нашите безплатни практически уебинари за начинаещи, в които разкриваме множество тънкости, стратегии и успешни практики в инвестирането, след които ще се чувствате много по-уверени да направите своите първи крачки в света на големите пари.

Тук ще откриете и речник на термините, както и отговори на често задавани въпроси.

Фондове

Инвестиции

Борсово търгувани фондове

В материала ще научите:

Важно е да познавате борсово търгуваните фондове. Те са най-модерните инструменти за инвестиране и тяхната популярност расте с много бързи темпове. Предпочитат се както от индивиуалните, така и от професионалните инвеститори. Изключително удобни са за структурирането и управлението на инвестиционни портфейли.

Управление на финанси

В материала ще научите:

Управлението на финанси означава планиране, организиране и контрол на финансовите дейности. Или с други думи – прилагане на управленски принципи към финансовите ресурси

Хедж фондове

В материала ще научите:

Хедж фондовете спадат към т.н алтернативни инвестиции. Те са предназначени за професионални инвеститори или физически лица с голямо богатство (обикновено с нетна стойност на активите над 1 млн. долара), като обикновено началната минимална сума за да станат инвеститори започва от 100 000 евро/долара.

Взаимни фондове

В материала ще научите:

Какво представляват те, какви са различните видове фондове и как могат да Ви помогнат за реализирането на финансовия ви план?

Уебинари

Всяко от обученията се реализира от нашите експерти веднъж месечно, напълно безплатно, на живо по интернет. Уебинарибте са базирани на собствени детайлни проучвания по поставения проблем. Изследването на управляващо дружество Карол Капитал Мениджмънт включва в себе си тълкуване на данни за период от над 100 години, а обхватът на проблема е разгледан в световен мащаб, за да се стигне до състоятелен извод за по-правилното управление на личните ни финанси в България.

Често задавани въпроси

 1. Къде мога да видя каква е текущата цена на фонда и доходността, която е постигнал за предходни периоди?

  Актуалните цени и доходността на фодовете Адванс можете да намерите в меню "Продукти" на уебсайта ни. За фондовете на Schroders, цените се качват на страницата на Schroders за България.

 2. В какво се инвестира в доверително управление?

  Портфейлът по доверително управление включва разнообразни активи (взаимни фондове, акции, ETF), подбрани според рисковия профил.

 3. Какво става с парите ми ако фондът, в който съм инвестирал бъде закрит?

  При закриване или сливане на фонд инвеститорите биват уведомени предварително и могат да изтеглят парите си или да ги прехвърлят в друг фонд.

 4. За колко време мога да получа парите си обратно?

  Стандартно поръчката за обратно изкупуване се изпълнява в рамките на 5-7 работни дни от подаването й по цената на обратно изкупуване, изчислена в най-близкия ден, следващ деня на подаването на поръчката.

 5. Мога ли да внасям допълнителни средства и има ли определени срокова за това?

  Инвестицията Ви не е ограничена по отношение на срок и както можете да теглите, така можете и да довнасяте по всяко време.

 6. Мога ли по всяко време да си изтегля парите си?

  Да, можете. Във всеки един момент когато пожелаете, можете да пуснете поръчка за обратно изкупуване за част от парите или за цялата натрупана сума. 

 7. Мога ли да променям фондовете, в които съм инвестирал и при какви условия?

  Директното прехвърляне от фонд във фонд е възможно само когато и двата фонда се управляват от Schroders. В този случай не дължите допълните такса за прехвърлянето.

 8. Как мога да следя инвестицията си?

  В началото на всеки месец ще получавате справка за състоянието на портфейла ви. Можете да следите и инвестициите си във взаимните фондове в нашия онлайн портал.

 9. Какво е взаимен фонд?

  Взаимният фонд (или още известен като договорен фонд) е колективна схема на инвестиране на парични средства на много на брой инвеститори. Събраните средства се обединяват в професионално управляван инвестиционен портфейл от акции, облигации, суровини и др. Инвестирайки във взаимен фонд, получавате дял от портфейла му, съответстващ на вложената от Вас сума. По този начин опитен портфейлен мениджър се грижи за управлението на парите Ви, заедно с парите на хиляди други инвеститори във фонда (от там и терминът «взаимен»). Повече за взаимните фондове можете да прочетете на този линк.

 10. Вече съм взел решение в кои фондове да инвестирам. Каква е следващата стъпка?

  Финалната стъпка е да сключите договор за покупка и обратно изкупуване на дялове от избраните от вас фондове. След това можете да преведете сумата, която желаете да инестирате.

 11. От къде мога да се информирам за това в какво е добре да инвестирам?

  На всеки три месеца издаваме бюлетин, в който инвестиционните ни специалисти дават актуални идеи и споделят вижданията си за основните класове активи. Можете да се абонирате на този линк, за да го получавате във вашата поща.

  Освен това на сайта ни публикуваме списък с актуалните фондове на фокус.

 12. Облага ли се с данъци печалбата от инвестиции във взаимни фондове и трябва ли да я декларирам?

  Инвестицията във взаимен фонд е освободена от данък и не е необходимо да бъде декларирана.

 13. В каква валута мога да инвестирам ?

  Предлагаме взаимни фондове в левове, евро и долари.

 14. Какви са таксите за записване и обратно изкупуване на дялове от фондове Адванс и Schroders?

  За фондове Адванс масималната такса за записване е 1.5%, а за фондове Schroders максималната такса за записване е 2.5%. И в двата случая таксите намаляват спрямо размера на инвестираната сума. Няма такса за обратно изкупуване.

 15. Каква е минималната сума за инвестиция?

  Стандартната минимална сума за инвестиция във фондовете на Шрьодерс е 1000 EUR/USD (с изключение на фондовете, включени в Инвестиционния ни план). При фондовете Адванс няма минимална сума за инвестиране.

 16. Как печеля от направената инвестиция във взаимен фонд?

  Доходността от инвестицията във взаимен фонд е разликата между цената, на която сте купили, и цената, на която ще продадете дяловете от фонда, които притежавате.

Често задавани въпроси за инвестиционен план

 1. Минимумът от 1000 USD/EUR за фондовете на Schroders важи ли за фондовете от Инвестиционния план?

  Не. По принцип за фондовете на Schroders има минимално изискване от 1000 USD/EUR при еднократно закупуване на дялове. За фондовете, които предлагаме в различните варианти на Инвестиционен план, този минимум не важи. Там минималната вноска е 100 лв.

 2. Вече съм си избрал в кой фонд искам да започна Инвестиционен план. Каква е следващата стъпка?

  Следващата стъпка е да подадете заявка за сключване на договор (през онлайн портала), след което ние ще се свържем с вас и можете да започнете да правите вноски по вашия Инвестиционен план.

 3. Какви са таксите, които ще плащам като инвеститор в Инвестиционен план?

  Дължите единствено такса на входа при всяка вноска.

  Таксите на входа за фондовете на Шрьодерс започват от 2%. За да ви стимулираме да инвестирате регулярно и дългосрочно, таксите намаляват с броя на направените вноски: след 36-тата вноска падат на 1.5%, след 60-тата вноска - на 1.0% и след 84-тата вноска - на 0.5%

  За фондовете Адванс, които се управляват от Карол Капитал Мениджмънт, таксата е фиксирана на 1.5% като там предимство е, че нямате минимална сума за вноската.

   

 4. Има ли такса ако искам да прехвърля събраните средства в друг фонд?

  Не. Трябва да имате предвид, че директното прехвърляне от фонд във фонд е възможно само когато и двата фонда се управляват от Schroders. В този случай не дължите допълните такса за прехвърлянето.

 5. Има ли такса ако реша да изтегля събраните от мен средства?

  Не, такса за обратно изкупуване няма. 

 6. Каква е първоначалната вноска?

  За фондовете на Schroders първоначалната вноска, както и всяка вноска след това трябва да е на стойност минимум 100 лв. За фондовете Адванс, управлявани от Карол Капитал Мениджмънт, няма изискване за минимална сума.

 7. Колко пъти на месец мога да правя вноски към Инвестиционен план?

  Поръчки за Инвестиционен план се пускат 2 пъти в месеца на 15-то и 30-то число. Можете да изберете датата, която е по-удобна за Вас, а може и да внасяте два пъти в месеца.

 8. Мога ли да внасям в повече от един фонд?

  Да, можете. Ако сте си избрали повече от един фонд на Schroders, минималната вноска е 100 лева за фонд.

 9. Мога ли всеки месец да внасям различна сума?

  Да, можете. Вноските не са фиксирани и можете да променяте сумата всеки път спрямо наличните Ви средства, но имайте предвид, че за фондовете на Schroders сумата трябва да покрива минимума от 100 лева.

 10. Мога ли да пропускам вноски?

  Да, можете. Едно от основните предимства на Инвестиционен план на Карол Капитал е неговата гъвкавост по отношение на внасяне и теглене на средства. Въпреки това, за да се възползвате максимално от ефекта "осредняване на стойността на закупените дялове" препоръчваме да се придържате към установен график на внасяне на средства.

 11. Мога ли да си изтегля парите по всяко време?

  Да, можете. Във всеки един момент когато пожелаете, можете да пуснете поръчка за обратно изкупуване като се свържете с нас. 

 12. Как мога да следя инвестицията си?

  В началото на всеки месец ще получавате справка за състоянието на портфейла ви.

 13. Как мога да правя вноските си?

  Можете да превеждате вноските си по банков път, след като сте подписали договор с Карол Капитал Мениджмънт.

 14. В каква валута мога да правя вноските си?

  Всички фондове на Schroders от Инвестиционен план са в евро. Можете обаче, да правите вноските си както в лева така и в евро. За целта просто избирате валутата и превеждате средствата в съответната банкова сметка в лева или евро.

 15. Как да не забравям за вноските си?

  Можете да автоматизирате вноските си като отидете във вашата банка и помолите да ви направят директен дебит към сметката на Карол Капитал Мениджмънт на определена от вас дата.

 16. За какъв период е инвестицията?

  Вие сами определяте периода на вашата инвестиция. При Инвестиционен план, където сумата на вашата инвестиция се натрупва с времето, за по-добър резултат препоръчваме период от минимум 5 години.

 17. От къде мога ежедневно да следя цените на фондовете?

  Актуалните цени на фодовете Адванс можете да намерите в меню "Продукти" на уебсайта ни. За фондовете на Schroders, цените се качват на страницата на Schroders за България.

Речник

Алтернативни активи

Алтернативни активи са всякакви нетрадиционни инвестиционни инструменти с потенциал за ръст в икономическата си стойност. Под такива най-често се разбират – антики и произведения на изкуството, монети, ценни метали, вина, както и станалите вече популярни инвестиции в хедж-фондове и венчър фондове.

Алтернативните активи по принцип са с далеч по-ниска ликвидност от традиционните инвестиции. Препоръчват се на инвеститори с дългосрочен инвестиционен хоризонт.

Акции

Ценни книги, които се издават (емитират) от акционерни дружества и удостоверяват, че техният притежател е участник в капитала на дружеството.

Банка депозитар

Банката депозитар съхранява паричните средства и ценни книжа на взаимните фондове, извършва плащания от името и за сметка на фонда.

 

Бенчмарк

Бенчмаркингът е процес на сравнителен анализ между конкретна компания/фонд и показател за ефективност на цялата индустрията. Конкретната компания/фонд може да се сравнява и с така наречените добри практики на друг тип бизнеси. Бенчмаркът е своеобразна отправна точка, която може да се използва за сравнени

Брокер

Брокер е борсов посредник, който купува и продава ценни книжа за чужда сметка, при съответна комисионна.

Взаимен фонд (отворен)

Колективна инвестиционна схема, която се състои от привлечени средства, събрани от голям брой инвеститори (акционери), с цел да бъдат инвестирани в различни видове финансови инструменти Всеки акционер притежава част от фонда, пропорционална на инвестираната от него сума. Взаимният фонд е юридическо лице, което се управлява от управляващо дружество, което взема решение за инвестирането на средствата му.

Волатилност

Изменение на цената на ценната книга, което се изразява в проценти. Колкото волатилността е по-голяма, толкова инвестицията е по-рискова.

Вторичен пазар

Вторичен пазар е пазарът на който инвеститорите купуват и продават ценни книжа и финансови инструменти на други инвеститори, а не ги придобиват от съответната компания.

Диверсификация

Разпределение на активите между различни финансови инструменти и пазари с цел намаляване риска на инвестицията.

Доходност

Реализирана печалба от направената инвестиция. Формира се от разликата между цената на придобиване на дяловете към началния момент на инвестиране и цената им към настоящия момент.

Емисионна стойност

Това е цената, на която се издават (емитират) акциите/дяловете от дадено дружество. За акционерите това е цената, на която купуват.

Институционални инвеститори

Институционалните инвеститори са небанкови организации, които търгуват ценни книжа в големи обеми. Такива са пенсионните фондове и живото застрахователните компании.

Инвестиционна стратегия

Това е стратегията, която следва фондът при вземането на решения за покупка или продажба на финансови активи. Стратегиите могат да бъдат активни или пасивни.

Ликвидност

Ликвидността показва колко бързо и своевременно може да бъде продаден даден актив (ценна книга). Колкото е по-голяма ликвидността на дадена ценна книга, толкова инвестицията се счита за по-сигурна, защото инвеститора има възможност да продаде акциите си по всяко време.

НСА (Нетна стойност на активите)

Стойността на всички активи на дружеството минус неговите задължения към определена дата. НСА е променлива величина при фондовете от отворен тип. Цената на една акция/дял на даден взаимен фодн е равна на НСА разделена на броя на акции в обръщение на фонда към определена дата.

Облигации

Дългови ценни книжа издавани от държавни органи, финансови институции, банки или други фирми. Тяхната доходност е под формата на лихва (фиксирана или плаваща).

Пазарна капитализация

Общото валутно изражение на пазарната стойност на всички издадени акции на дадена компания. Изчислява се като се умножи броят на всички издадени акции по пазарната им цена към настоящия момент. Често тази стойност служи за определяне размерът на дадена компания.

Портфейл

Групиране на финансови активи като акции, облигации, кеш, взаимни фондове и др. Портфейлът се държи пряко от инвеститора, а може да се управлява от финансови професионалисти. Обикновено инвеститорите съставят своя портфейл, съобразно толеранса си към риск и инвестиционните си цели.

Проспект

Регистрационен документ на фонда, одобрен от Комисията по финансов надзор. Той дава пълната информация за целите, инвестиционната стратегия, историята, опита на мениджмънта.

Първично публично предлагане (IPO – Initial Public Offering)

Първата продажба на акции (дялове) от страна на частна компания на публиката (обществеността, инвеститорите). Обикновено се предприемат от малки и млади компании, които търсят капитал за да разширят своята дейност. Също така се предприемат от частни компании, които желаят да получат статут на публични дружества.

Технически анализ

Метод за оценка на ценни книжа, който анализира статистически данни, генерирани от пазарната активност на даден актив, като данни за пазарна цена и обем. Техническият анализа не се опитва да измери справедливата стойност на дадения актив, а вместо това използва графики и други инструменти, на минали изменения на цената, за да открие модели, които могат да предполагат аналогично представяне в бъдеще

Управляващо дружество

Дружеството, което управлява портфейла, реализира инвестиционната стратегия и администрира всички дейности на фонда. Управляващото дружество се лицензира от Комисията по финансов надзор.

Фондова борса

Специализиран пазар на който се извършват сделки за покупко-продажба на стандартизирани финансови инструменти (акции, облигации, опции).

Фундаментален анализ

Метод за оценка на ценни книжа, който опитва да намери справедливата стойност на даден актив, на базата на съответни икономически, финансови и други качествени, и количествени фактори. Фундаменталния анализа се опитва да обхване всичко, което може да повлияе на стойността на дадените книжа, включително макроикономически фактори и специфични фактори за дадена компания. Идеята е в края да се формира справедлива стойност, която да се сравни с настоящата пазарна стойност на дадения актив, и на база това да се вземе решение дали да се инвестира в него.

Хеджиране

Стратегия за намаляване на инвестиционния и валутен риск. Използва се за инвестиции на чуждестранни пазари, където се търгува с местни (различни) валути

Цена на обратно изкупуване

Цената, на която акционерите могат да продадат акциите/ дяловете от дружеството. Договорните фондове са задължени да изкупуват обратно емитираните от тях акции/ дялове и да обявяват цена на обратно изкупуване

ETF (Exchange Traded Fund)

Ценна книга, която следва изменението на индекс, суровина или кошница от активи, като индексен фонд, но се търгува като акция на дадена борса. Стойността и търпи изменения през деня, тъй като подлежи на покупки и продажби.

UCITS (Undertakings For The Collective Investment Of Transferable Securities)

Европейска директива по взаимни фондове, като всеки фонд част от нея може да бъде предлаган и продаван в рамките на ЕС, при условие че фондът или фонд мениджъра са регистрирани в дадена страна членка.

АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪьЮЯ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Гореща линия за въпроси
(02) 400 8 300
Посетете ни в нашия офис
Офис Карол