Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

Хедж фондове

Те нямат задължение нито да декларират своите позиции пред обществеността, нито пред някой от регулаторите. 

Те притежават някои общи черти с взаимните, но същевременно имат далеч по-голям брой различия от тях.

 

Какво представляват?

Хедж фондовете спадат към т.н алтернативни инвестиции. Те са предназначени за професионални инвеститори или физически лица с голямо богатство (обикновено с нетна стойност на активите над 1 млн. долара), като обикновено началната минимална сума за да станат инвеститори започва от 100 000 евро/долара.

 

Какво трябва да имаме предвид, когато инвестираме?

Инвестицията в тях е неликвидна, като обикновено минималното изискване за нея е средствата да се инвестират за минимум една година. Управляват се от много опитни професионалисти, които се стремят да постигнат абсолютна доходност. Най-често обявяват един път месечно стойността на управляваният от тях портфейл. Хедж фондовете използват често голям ливъридж, който варира в рамките на месеца. Това оказва голямо влияние върху доходността и риска на фонда.

 

Какви са особеностите при инвестиция в хедж фонд?

Най-важната особеност е, че те не са регулирани. Те нямат задължение нито да декларират своите позиции пред обществеността, нито пред някой от регулаторите. Това може би е и основната причина, поради която подобна инвестиция се счита за по-рискова, отколкото при традиционните взаимни фондове. От друга страна, това дава далеч по-голяма гъвкавост, защото им позволява да инвестират в активи, които са извън обсега на взаимните фондове. По този начин те могат да се защитят от негативни тенденции и да управляват по-добре инвестиционния си риск. Инвестициите в хедж фондовете са изложени на следните видове риск - инвестиционен, операционен и риск от злоупотреба.

 

Какви са основните видове спрямо стратегията, която следват?

  1. Дълги, къси - най-големи според размера на активите, те инвестират в обикновени акции, използвайки дълги или къси позиции, с използването на ливъридж.
  2. Неутрални спрямо пазара - те се стремят да защитят инвеститора от големи движения на пазара. Използват много деривати, като също ползват къси и дълги позиции, които взаимно се нетират. Целта е да се постигне нулева експозиция към пазара като цяло.
  3. Глобални (макро) - директно залагат на дадена посока на пазара, валута или лихвен процент. Използват голям ливъридж и разчитат предимно на деривати;
  4. Фондове, движени от събития - търсят уникални пазарни ситуации и се стремят да извлекат максимална полза от тях. Пример може да бъде инвестицията в компании цел на придобиване или сливане.
  5. Арбитражни - търсещи възможности за печалба от неефективността на пазара и изкривявания в цените на различни типове инструменти за даден актив.

Фондове

Инвестиции

Гореща линия за въпроси
(02) 400 8 300
Посетете ни в нашия офис
Офис Карол