Инвестиционни идеи 2024. Глобален Бюлетин ->

Инвестициите в Карол Капитал Мениджмънт

Инвестирането изисква проучване на всички алтернативи и находчивост

Влагайки спестяванията си в Карол Капитал Мениджмънт, вие се доверявате на експерти в областта на финансите, гарантиращи, че инвестициите ви ще бъдат професионално управлявани, за да получите максимална доходност в дългосрочен план. 


Запомнете, че инвестирането изисква проучване на всички алтернативи и находчивост!

Фондове

Инвестиции

Управление на финанси

В материала ще научите:

Управлението на финанси означава планиране, организиране и контрол на финансовите дейности. Или с други думи – прилагане на управленски принципи към финансовите ресурси

Взаимни фондове

В материала ще научите:

Какво представляват те, какви са различните видове фондове и как могат да Ви помогнат за реализирането на финансовия ви план?

Борсово търгувани фондове

В материала ще научите:

Важно е да познавате борсово търгуваните фондове. Те са най-модерните инструменти за инвестиране и тяхната популярност расте с много бързи темпове. Предпочитат се както от индивиуалните, така и от професионалните инвеститори. Изключително удобни са за структурирането и управлението на инвестиционни портфейли.

Хедж фондове

В материала ще научите:

Хедж фондовете спадат към т.н алтернативни инвестиции. Те са предназначени за професионални инвеститори или физически лица с голямо богатство (обикновено с нетна стойност на активите над 1 млн. долара), като обикновено началната минимална сума за да станат инвеститори започва от 100 000 евро/долара.

Гореща линия за въпроси
(02) 400 8 300
Посетете ни в нашия офис
Офис Карол