В последните години и в България въпросът "Дали да инвестирам?" се измества от въпроса "Как мога да инвестирам?". Въпреки че процентът на инвестициите в акции на българите спрямо този на гражданите на Западна Европа например все още е доста по-нисък, отрицателните лихви по депозитите и високите нива на инфлация в последната година накараха все повече хора да се замислят как реално да предпазят парите си от обезценяване, а защо не и да ги увеличат.

3 основни принципа на успешната инвестиция

За да бъде успешна инвестицията ни, експертите съветват да спазваме 3 основни принципа:

  • Изграждане на балансиран портфейл - това означава, че в портфейла ви трябва да има различни класове активи, които да минимизират риска. Балансираният портфейл включва акции, облигации, суровини, имоти, кеш. Те са в различно съотношение спрямо рисковия профил на всеки инвеститор и спрямо състоянието на финансовите пазари.
  • Дългосрочно инвестиране - не са много инвеститорите, които могат да спечелят с краткотрайна инвестиция. Общоизвестна истина на финансовите пазари е, че най-ценният актив е времето. Дългосрочният хоризонт на инвестицията позволява да се възползвате максимално от ефекта на сложната лихва, който Айнщайн не случайно нарича "осмото чудо на света". Нека си представим, че разполагате с 10 000 лв. и разгледаме две ситуации. В първата инвестирате тези 10 000 лв. за 10 г. при 8% средна годишна доходност. В края на периода ще сте акумулирали 21 589 лв. Ако вместо това обаче можете да инвестирате тези 10 000 лв. за период от 20 г., в края на периода ще разполагате с 46 609 лв.
  • Част от спестяванията да отиват за инвестиция в акции - Независимо от рисковия профил, в който попадате, препоръчително е част от вашия портфейл да включва инвестиции в акции. Те са активът, който най-успешно ще ви предпази от инфлацията в дългосрочен план, както се вижда и от графиката по-долу:

Инвестициите само за богатите ли са?

 

Отговорът е категорично не. Изграждането на индивидуален балансиран портфейл, какъвто е един от основните принципи на успешната инвестиция, изисква да разполагате с повече средства, които да бъдат разпределени в различните видове активи. Дългосрочното инвестиране на по-голяма сума ще ви донесе висока възвръщаемост. От друга страна обаче, регулярната инвестиция на малки суми във взаимен фонд чрез т.нар финансова услуга спестовен план, подобни на тези, които предлага "Карол Капитал", ще ви осигури едновременно балансиран портфейл и допълнително минимизиране на риска от спадовете на активите. Всеки взаимен фонд има вече изграден балансиран портфейл и купувайки дялове от него, вие купувате част от този портфейл. Регулярното инвестиране на по-малки суми ви гарантира, че когато пазарът е надолу, т.е. стойността на вашите активи спада, със същата сума вие ще купите повече дялове от фонда.

Колкото по-рано започнете да инвестирате в такъв план, благодарение на сложната лихва за по-малка инвестирана сума ще получите по-висока възвръщаемост. Или казано с други думи, ако когато сте на 20 години, започнете да инвестирате всеки месец сума от 100 лв. в спестовен план, ще се радвате на охолни старини. Чрез глобалния си партньор, асет мениджмънт гиганта Schroders, "Карол Капитал" предлага с малки месечни вноски да постигнете желаната доходност и да си осигурите добър живот и след прекратяване на активната си кариера.

Спестовните планове на "Карол Капитал" имат 4 варианта спрямо рисковия профил на инвеститора - балансиран (4 - 6% очаквана годишна доходност), балансиран до високодоходен (7 - 10% очаквана годишна доходност), високодоходен (10 - 12% очаквана годишна доходност) и високодоходен (8 - 12% очаквана годишна доходност).

"Карол Капитал" предлага и дистанционно сключване на договор чрез специално създаден за целта онлайн портал. Това позволява още по-лесно и удобно да направите първата крачка в инвестирането, с която да защитите спестяванията си и да получавате регулярни доходи.

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал, не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля, прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.