Тина Фонг, инвестиционен стратег на нашите партньори от Schrodersанализира данни от последните 50 години, за да покаже как се представят различните класове активи в периоди на забавяне на икономиката и кои инвестиционни стратегии са били печеливши за инвеститорите в трудни времена.

Икономиката на САЩ изглежда по-устойчива на кризите, отколкото мнозина очакваха, но неотдавнашните сътресения в банковия сектор там отвориха наново дебата дали ще има меко приземяване или рецесия.

Очакванията на Schroders са, че рецесия ще има и то през 2023 г., като се има предвидтемпа на затягане на паричната политиката от страна на Федералния резерв.

Предвид тази прогноза, как инвеститорите трябва да конструират своите портфейли, за да потърсят защита от предстоящата рецесионна буря? Въпреки че всяка рецесия е уникална и няма гаранция, че историята ще се повтори, полезно е да разберете как са се държали различните класове активи по време на минали спадове.

Рецесиите по дефиниция представляват две последователни тримесечия на отрицателен растеж на реалния БВП, но в материала просто разглеждаме рецесиите в САЩ, както са регистрирани от Националното бюро за икономически изследвания.

Безопасността на първо място, но все пак гледайте в перспектива

Рецесиите често се характеризират едновремнно със спад в растежа и спад на инфлацията, което стимулира управляващите да облекчат паричната или фискалната политика, а често и двете. Затова инвеститорите обикновено търсят сигурността на държавните облигации и до известна степен на корпоративните облигации. Щатският долар също се възползва от възприемания си статут на сигурно убежище по време на рецесии, особено когато останалите икономикиса по-слаби от американската.За сравнение, акциите и суровините обикновено са силно засегнати от срива на икономическата активност.

Долната графика показва представянето на основните класове активи в периода 1970 – 2023 г. и за последните 30 години. Както виждаме през последните 30 години представянето на рисковите активи е дори по-лошо по време на рецесии поради тежките загуби, понесени по време на Световната финансова криза.

 

Трябва обаче да имаме предвид, че въпреки че американските акции почти винаги са достигали дъното по време на рецесии, те са се възстановявали силно към края на периода, както показва втората графика. Възстановяването на акциите се движи от комбинацията от евтини оценки и очаквания за бъдещи подобрения в икономическата активност и корпоративните печалби, благодарение на облекчаването на политиката на ФЕД. Като отбелязват слабата възвръщаемостпо време на минали рецесии, инвеститорите все пак трябва да имат предвид и риска от пропускане на последващите резки движения нагоре.

Как се представят различните сектори по време на предишни рецесии?

Въпреки че акциите обикновено са на червено по време на рецесии, по-дефанзивните сектори в САЩкато потребителски стоки и здравеопазване са осигурили средно най-висока възвръщаемост, както е видно от графика 3. Причината е търсенето от страна на инвеститорите на компании, които предлагат по-високарентабилност и стабилни баланси по време на икономически стрес. Вместо това, по-цикличните сектори, като финансовите услуги и индустрията, обикновено се представят най-зле.

Обърнете внимание, че няма твърдо правило за определяне на секторите като дефанзивни или циклични. Дефанзивните сектори обикновено имат по-ниска корелация с пазара, напр. потребителски продукти, здравеопазване, комунални услуги и недвижими имоти. За сравнение, цикличните сектори обикновено имат по-висока бета -  промишленост, енергетика, финанси, технологии, материали, потребителски дискреционни и комуникационни услуги.

Данните показват, че някои от секторите с най-лоши резултати по време на рецесията, като недвижимите имоти и финансите, се възстановяват силно в нейния край. Банките печелят от отпускането на кредити при по-висок процент, отколкото плащат лихва на вложителите, т.нар.  нетен лихвен доход. Той нараства с увеличаване на лихвените проценти. Докато намаляването на лихвените проценти по време на рецесии подкопава тяхната рентабилност, разхлабването на политиката в крайна сметка води до подобряване на техния резултат. Следователно виждаме възстановяване на финансовия сектор към края на рецесията.

Горната таблица показва, че дори представянето на някои от по-чувствителните към лихвените проценти циклични сектори, като стоки от първа необходимост и технологичния, се подобрява  преди края на рецесията. Подобно на възстановяването на пазара на акции преди края на рецесията, тези циклични сектори се облагодетелстват от изпреварващата пазарна реакция и възстановяването на корпоративните печалби.

За сравнение, дефанзивните сектори като комуналните услуги са склонни да правят стабилни печалби в началото на рецесията, но губят към края на рецесията. Въпреки че се счита за цикличен сектор, представянето на комуникационните услуги също показва този модел по време на рецесии. Затова преди 2018 г. този сектор беше категоризиран като дефанзивен.

Дефанзивните инвестиционни стратегии дават най-добри резултати, но не пренебрегвайте инвестицията в малки компании

По време на предишни рецесии, по-дефанзивните инвестиционни стратегии са били победителите в представянето си (таблица 2). Изглежда, че инвеститоритетърсят подслон в качествени акции със силни баланси и стабилен паричен поток. В същото време се залага и на минимална волатилност, тъй като тези акции имат по-нисък риск от широкия пазар. Повече информация за дефинициите на различните инвестиционни стратегии, използвани анализа на Schroders е представена в таблица 3.

 

Данните от таблица 2 показват, че освен дефанзивните инвестиционни стратегии, търсещи минимална волатилност и инвестиции в качествени акции, много добро представяне на фона на общия пазар има и стратегията за инвестиции в растящи акции. В тази стратегия доминират акции на технологични компании. Те са склонни да генерират голяма част от печалбите си в бъдеще, така че намаляването на лихвените проценти означава, че бъдещите им парични потоци се дисконтират с по-нисък процент.

Най-лошо по време на рецесия се представя стратегията за инвестиции в малки компании или т.нар. small caps. Стратегията, търсеща стойностни акции също е губеща. Въпреки че,small caps обикновено имат отрицателна възвръщаемост по време на рецесия, тук също забелязваме тенденция, която не бива да се подминава. Те се повишават най-силно към края на рецесията, както е видно от таблица 4. Малките компании са по-склонни да се възползват от разхлабената парична политика, отколкото техните по-големи аналози и затова техните акции не са за подценяване.

Суровините не се представят добре по време на рецесии

Суровините обикновено са на минус по време на рецесии, като най-зле представящите се са енергийните ресурси и индустриалните метали, тъй като те са най-чувствителни към промените в икономическия растеж. Тези сектори съставляват значителна част от стоковата кошница, което означава, че дърпат надолу общия индекс по време на рецесии. Представянето на суровините в периоди на рецесия по данни от последните 50 години е показано в долната графика.

Златото обикновено „блести“ по време на рецесии, тъй като се смята за убежище в лоши времена. В същото време разхлабването на паричната политика и по-ниските реални лихвени проценти обикновено подкрепят цените на златото по време на икономически спадове.

Трябва да се обърне внимание, че тези данни са базирани на минали рецесии в САЩ. В момента Китай е най-големият потребител на суровини в света. На Китай се пада половината от световното потребление на мед и евторият по големина потребител на петрол.Тъй като очакванията ни са САЩ да изпадне в рецесия по-късно тази година, растежът в Китай вероятно ще се възстанови силно поради премахването на ограниченията на политиката за нулев COVID. Очаква се възстановяването в Китай да бъде насочено към услугите, които може да са в по-голяма подкрепа за енергийния сектор и да компенсират част от спада, заради рецесията в САЩ. В предстоящата рецесия можем да видим много по-добро представяне на суровините, отколкото сме ставали свидетели преди.

 

Най-важното за класовете активи по време на рецесия

Данните, които разгледахме дотук, ни дават основание да направим следните изводи:

  • Държавните облигации и до известна степен кредитните облигации се справят добре по време на рецесии, докато цените на суровините и акциите са засегнати.
  • Дефанзивните сектори на икономиката са победители в представянето. Но инвеститорите е добре да имат предвид силното възстановяване в края на рецесията и на определени циклични сектори, поради което трябва да внимават да не пропуснат добра възможност за доходност. Облекчаването на политиката на ФЕД по време на икономически спад в крайна сметка повишава очакванията за възстановяване на икономиката и корпоративните печалби.
  • Суровините, особено промишлените метали и енергийните ресурси, като цяло са се представяли зле по време на минали рецесии. Но златото е облагодетелствано от паричните потоци, заради славата си на убежище. Въпреки това, този урок от историята не отчита влиянието на Китай, което се очаква да нарасне силно тази година. Така че представянето на суровините през тази рецесия може да е различно.

Въпреки че няма гаранция кога САЩ ще навлезе в рецесия, очакванията на Schroders са това да се случи през втората половина на 2023г. Това ще постави началото на търсене на по-дефанзивни стратегии от страна на инвеститорите, но те не трябва да пренебрегват възможностите, които другите стратегии могат да предоставят в края на рецесията, когато пазарът се преоценява и се подготвя да премине към следващата фаза на цикъла.

Подобен подбор на класове активи и инвестиционни стратегии Карол Капитал използва при структурирането на портфейли от Доверително управление. Активното управление на вашия портфейл, което продуктът предлага, гарантира по-честа ротация на активите спрямо пазарната среда, като по този начин можете да се възползвате и от дефанзивните стратегии по време на рецесия и от очакваното движение нагоре в нейния край на активи като акции на малки компании и на такива от цикличните сектори на икономиката.

 

Какви конкретни стратегии са на фокус към сегашната пазарна обстановка, можете да разгледате в последния ни брой на нашия Глобален Инвестиционен Бюлетин. В него ще прочетете повече и за:

 

 

 

 Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти.Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който бихте желали да инвестирате.