Глобални инвестиционни стратегии на тримесечието. Тримесечен бюлетин ->

Доверително Управление

Съхранете и увеличете богатството си

С индивидуален портфейл, изготвен и активно управляван от наш специалист,
съобразно вашите инвестиционни цели, лични нужди и планове за бъдещето.

 

Доверете се на опитен партньор за помощ с отговорностите, идващи с по-голямото богатство.

Ние сме с вас по пътя към постигането на успешно и спокойно бъдеще за вашето семейство.

Осигурете си спокойствие и повече свободно време за
любимите занимания и хора като се доверите на нас.

Ние ценим вашата индивидуалност и ще
ви предложим най-подходящите решения за запазване и увеличаване на богатството ви. 

 Как ще ви помогнем ние?

Често задавани въпроси

 1. За кого е подходяща услугата доверително управление?

  За хора, които нямат времето и желанието да следят капиталовите пазари и предпочитат спестяванията им да се управляват от професионален екип.

 2. Каква е минималната сума?

  50 000 лв.

 3. В какво се инвестира в доверително управление?

  Портфейлът по доверително управление включва разнообразни активи (взаимни фондове, акции, ETF), подбрани според рисковия профил.

 4. Какви са таксите?

  Таксите са: 1). Такса управление и 2). Такса от положителния резултат от управлението на портфейла. Двете такси зависят от рисковия профил на клиента.

 5. В каква валута мога да инвестирам?

  Договора за доверително упрaвление може да бъде в лева, евро или щатски долари.

 6. Мога ли да поставям ограничения или да правя препоръки относно инвестициите?

  Можете да поставите изрични изисквания, ограничения и предпочитания за структурата на портфейла при сключването на договора.

 7. Мога ли да довнасям и тегля суми от портфейла си?

  Да, можете.

 8. Как ще следя портфейла си?

  В началото на всеки месец ще получавате подробна справка за представянето на портфейла през предходния месец.

 9. Какви са стъпките, за да стана клиент по доверително управление?

  - определяне на инвеститорски профил чрез специално създадена анкета и среща с портфейлен мениджър
  - сключване на договор за доверително управление според профила на клиента и неговите инвестиционни - ограничения, изисквания и др.
  - структуриране на портфейл
  - месечна отчетност

Информацията на тази страница е само с информационна и маркетингова цел, не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или предложение за покупка или продажба на финансови инструменти, нито предлагане на друг вид инвестиционни услуги. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на тези ценни книжа и инвестиции може да се повишава или да спада. Инвеститорите могат да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Предишните резултати не са показателни за бъдещи резултати. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и основния информационен документ на фонда, в който бихте желали да инвестирате, и/или се запознайте с приложимите документи за други инвестиционни услуги.