Да влагаме спестяванията си само в банкови депозити вече не е оправдана инвестиция. Ще попитате защо? Още преди фалита на КТБ лихвеният процент по депозитите в страната започна бавно, но сигурно да пада надолу, за да достигне текущите си ниски равнища през 2016 година. Повечето банки в момента предлагат по-малко от 1% по 12-месечните си срочни депозити на годишна база. Ако имаме 10,000 лева лични пари и ги вложим в банков депозит с цел да трупаме спестявания, след десет години нашата инвестиция ще нарасне до едва около 11,000 лева и то при условие, че лихвите задържат сегашното си състояние, а не спаднат още. Има обаче и други начини за инвестиране, за които не са нужни милиони.

Дългосрочно инвестиране във фондове в акции

Акции са огледалото на бизнеса. Те въплъщават в себе си просперитета на компаниите в световен мащаб. Ако имате 10,000 лева, можете да ги инвестирате във фондове в глобални акции дългосрочно (например, 20 години напред във времето). За постигане на успех от подобна инвестиция обаче е нужна дисциплина. Веднъж инвестирани, тези пари трябва да останат такива. Не бива да си позволявате да ги ползвате за оборотни. Разбира се, нужна е много силна воля, за да оставим сума с този размер непокътната във времето, без да я използваме. Историческото представяне на световните пазари на акции показва, че средното нарастване на цените на тези активи за периода 1980 – 2010 година е било над 10% на година (Източник: Raymond James – Long-term investment performance).

Ако разгледаме развитието на американския индекс S&P 500, който включва в себе си близо 50% от всички компании в цял свят, ще видим, че за периода 1970 - 2014 година неговото движение е преминавало както през възходи, така и през кризисни ситуации. Въпреки различните икономически събития обаче, най-слабите 20 случайно избрани поредни години за посочения период са върнали на инвеститорите средно по почти 8% на година. Ако инвестирате в акции за 20-30 години напред, вашите спестявания ще се представят добре, без значение каква криза ще настъпи в рамките на този период. Пример за фонд, който инвестира дългосрочно в глобални акции е Schroders ISF QEP Global Quality EUR A1 Acc, който за 3 години назад (29.06.2013 – 29.06.2016) е върнал на инвеститорите 22.11%, а за 5 години назад (29.06.2011 – 29.06.2016) е върнал на инвеститорите 47.03%.

Инвестиране в независим от икономическата среда фонд

Инвестирането в независими от икономическата среда фондове дава висока абсолютна положителна доходност, близка до дългосрочната от инвестиции в акции. Разликата на този тип фондове е, че рискът, който инвеститорът поема в посока на обезценяване на спестяванията му за кратко време, е обикновено около два пъти по-нисък от този на обикновените фондове в акции. Това значи, че и криза като тази от 2008 година няма да доведе до загуба на половината ви средства, а дори напротив – възможно е даже да излезете на положителна територия. Едно от най-важните неща в тези фондове е, че те се борят за запазване на капитала в несигурни времена. Инвестирайки в такива фондове, вие може и да не пострадате от пазарите дори тогава, когато ситуацията е критична за бизнеса в световен план.

Ако имате 10,000 лв. и ги инвестирате в такъв фонд, не е нужно да сте дългосрочни за цели 10-20 години напред във времето. Обикновено повечето фондове, които са независими от икономическата среда, имат за цел да върнат положителна доходност на инвеститора на всеки 3-5 години, без значение дали този период е съдържал в себе си кризисни ситуации. Любопитното тук е, че през последните 8 години парите, които са инвестирани в такъв тип фондове (независимо дали от обикновения инвеститор с нормална работа, или от бизнес организации), растат в пъти по-бързо спрямо традиционните инвестиционни възможности – взаимните фондове. Както знаете обаче, не е добре да слагате всички яйца в една кошница. Дори да намерите такъв фонд, който има добро историческо представяне, имайте предвид, че той може да бъде само част от портфейла ви, а не убежище на всичките ви пари. Всеки фонд, който се бори за висока доходност, носи риск. А неутралните спрямо пазарната среда фондове разчитат най-вече на изключително опитен професионалист, който успява да се възползва както от бурно развиващите се компании в дадена индустрия, така и лошото представяне на техни конкуренти. Пример за фонд, който е независим от пазарната среда и инвестира в европейски акции е Schroders ISF European Equity Absolute Return EUR A Acc, който за 3 години назад (29.06.2013 – 29.06.2016) е върнал на инвеститорите 8.92%, а за 5 години назад (29.06.2011 – 29.06.2016) е върнал на инвеститорите 28.38%.

Фондове, инвестиращи във всички видове световни активи

Мулти-асет фонд е такъв фонд, в който има всички видове активи (акции, имоти, облигации, суровини, депозити, кеш). Удобството на този тип фондове е, че вие не губите време сами да структурите портфейл от много на брой различни фондове, а професионалисти с години опит правят готови решения, от които можете да изберете, спрямо това колко рисково настроени сте. Крайният резултатът за инвеститора е 1 продукт, който е разпределил риска в цял свят и всички активи. Мулти-асет фондовете обикновено се характеризират с по-ниски колебания на инвестицията ви в посока надолу, спрямо акциите, най-вече защото цените на различните класове активи не се движат в една посока (понякога например можем да станем свидетели на това как суровините покачват цените си, когато световните акции падат). На практика, за да изгубим всичките си пари, инвестирани в подобен фонд, трябва да се занулят едновременно цените на природните ресурси, на акциите, на облигациите, на валутите, на имотите и земите.

Кой мулти-асет фонд обаче е по-подходящ за нас - по-агресивен или по-консервативен? Колко процента от капитала си да вложим в рискови активи (каквито са акциите, суровините, имотите и земите) и колко процента да инвестираме в нискорисковите активи (като облигации, депозити, консервативни фондове)? В повечето случаи, главният определящ аргумент за това какъв риск да поемем е възрастта на инвеститора. Колкото по-млади сме, толкова повече риск можем да поемем. И обратно – с възрастта толерантността към риск намалява. Пример за фонд, който инвестира дългосрочно във всички класове активи от цял свят е Schroders ISF Global Multi-Asset Flexible EUR Hedged A1 Acc, който за 3 години назад (29.06.2013 – 29.06.2016) е върнал на инвеститорите 6.60%, а за 5 години назад (29.06.2011 – 29.06.2016) е върнал на инвеститорите 15.46%.

Това са поне 3 стратегии, които днешният инвеститор може да има предвид, когато се запита по какъв начин да спестява, за да се защити от риск, като същевременно се бори за по-висока доходност. Разбира се, има и много други варианти, които могат да се окажат успешни.

Ако прочетеното ви е било интересно и имате желание да управлявате по-добре личните си финанси, вижте защо да доверите парите си на една от най-големите компании за управление на активи в света – Schroders (UK).