Правилно ли е да инвестираме във взаимен фонд? Много хора си задават този въпрос. Напоследък станаха популярни изследвания, че взаимните фондове са мъртъв начин на спестяване. Преди повече от 5 години това твърдение е споменато за първи път, но е факт, че взаимните фондове все още съществуват и са един от най-удобните начини за инвестиране.

Защо взаимните фондове още ги има и защо те са един от най-удобните начини за инвестиране?

Много хора смятат, че могат да постигнат по-висока доходност, ако те самостоятелно управляват портфейла си от инвестиции. Реалността обаче е, че това изисква много време и енергия да се следят пазарите ежедневно. Това е нещо, което повечето хора не искат да правят и предпочитат да се доверят на специалисти в управляващо дружество.

Кои са 5-те предимства на инвестициите във взаимен фонд?

1. Взаимният фонд е най-лесният начин за инвестиране, защото получаваш вече готов портфейл, който е изготвен от експерти.

2. Доходът от взаимните фондове е необлагаем.

3. Прозрачността на инвестициите е най-голяма, спрямо други видове инвестиции като застраховките със спестовен елемент и формите на допълнително осигуряване. Взаимните фондове дават възможността всеки ден да следим цените на дяловете ни и да разбираме какво се случва с нашия портфейл.

4. Инвестицията във фонд на конкретен регионален пазар ти дава по-точна прогноза каква доходност можеш да очакваш в дългосрочен период.

5. Взаимните фондове са инструмент за бързо преструктуриране на инвестициите ни – много лесно можеш да продадеш дялове от фонд, който инвестира в един регион от света, за да инвестираш във фонд от друг регион.

Взаимните фондове в дългосрочен период ще останат един от най-лесните и бързи начини за управление на портфейл от инвестиции. Без да имаш отворена сметка за търговия, можеш да отидеш в управляващо дружество и лесно да запишеш фондове.