Последните близо 2 години не са лесни за инвеститорите и спестителите. Най-често срещаните теми в информационния поток са „рекордна инфлация“, „растящи цени“, „криза“, „рецесия“ и „понижение на борсови индекси“. На този фон много хора си задават въпроса „В какво да инвестирам парите си?“ Нормално е всеки да се притеснява от евентуални загуби на вложенията си, от друга страна не губим ли също доста, когато ги държим кеш или на депозит в банка?

Какво би било разумното решение?

Много сме писали за възможностите за инвестиции по време на криза. Ако трябва да обобщим правилата, които инвеститорите е добре да спазват, те са:

  1. Не се поддавайте на паника и на емоциите си

Инвеститорите често реагират прибързано и при първите колебания на пазарите, изтеглят инвестицията си. Това може да е причината да не спечелите от последващото движение нагоре.

 

  1. Диверсифицирайте инвестициите си

Когато инвестицията ви е в различни потенциално добри активи, дори някои от тях да не се справят добре в настоящата среда, други ще балансират. Диверсифицираното портфолио намалява риска. Не всяка инвестиция може да ви донесе огромна доходност, но за да спечелите са достатъчни две или три добри решения. Не напразно в последното си писмо до инвеститорите на Berkshire Hathaway най-известният инвеститор в света, Уорън Бъфет, казва: „По време на 58-годишното ми управление на Berkshire Hathaway моите инвестиционни решения бяха 50/50. Нашите задоволителни резултати са продукт на няколко много добри решения – по 1 на всеки 5 години – и на често забравяното предимство на дългосрочните инвеститори като Berksire.” Не забравяйте, че това са думи на човека, който в периода 1965 г. - 2022 г. е донесъл 3 787 464% възвращаемост на инвеститорите си! (източник reuters.com)

 

  1. Търсете активно управление на парите си

Дори по време на криза има добри инвестиционни възможности. При активно управляваните фондове, портфолио мениджърите имат възможност да преалокират средствата в различни активи или да намаляват и увеличават тежестта на активите в портфейла в търсене на по-добра доходност. Това дава възможност за по-добра диверсификация на риска и защита на парите ви.

 

Спазването на тези правила, може да донесе успех на всеки инвеститор. Но все пак да се върнем на основния въпрос - В какво да инвестирам 10 000 лв.?

Ако държите парите си на депозит е сигурно, че в момента тяхната стойност намалява, защото лихвите по депозитите в България продължават да бъдат близки до 0 при покачваща се инфлация. Долните графики илюстрират реални портфейли на стойност 10 000 лв. в Готови стратегии от Карол Капитал в периода 2012 – 2022 г. Сравняваме ги със стойността на същата сума, но оставена на депозит за същия период.

Готови стратегии е продукт, структуриран в 5 различни направления според рисковия профил на всеки инвеститор – консервативна стратегия, консервативна към балансирана, балансирана, балансирана към високорискова и високорискова стратегия. Всяка от тези стратегии включва готов портфейл от взаимни фондове, чиято цел е да донесат очакваната годишна доходност за инвеститора при индивидуалното му предпочитание за риск. Подбраните фондове от експертите на Карол Капитал са тези с най-добри перспективи, управление и резултати в дългосрочен план от 170 фонда, управлявани от глобалния асет мениджмънт гигант Schroders. Минималната сума на инвестицията е 1 000 евро/долара във всеки фонд, включен в стратегията.

Включва 4 фонда на Schroders, a историческата средна годишна доходност за последните 10 години е 2,37%. Ако в периода от 2012г. до 2022г. сте държали 10 000лв. на депозит в банка вместо инвестирани, стойността им е паднала на 6 560лв. заради инфлацията (34.4% за посочения период). Вижте в графиката какво щеше да се случи ако същите тези пари бяха инвестирани в готовия портфейл за Консервативна стратегия.

Включва 3 фонда на Schroders в инструменти с фиксирана доходност и акции на стабилни международни компании с историческа средна годишна доходност за последните 10 години от 4,40%.

Включва 4 фонда на Schroders, инвестиращи в акции на стабилни глобални компании, суровини и инструменти с фиксирана доходност, с историческа средна годишна доходност за последните 10 години от 5, 14%.

Включва 4 фонда на Schroders с историческа средна годишна доходност за последните 10 години от 6,29%. Фондовете инвестират в акции, суровини и инструменти с фиксирана доходност, но тук инвестициите в акции имат превес над другите финансови активи.

Включва 3 фонда на Schroders като 80% от инвестициите са в акции на глобални компании. Историческата средна годишна доходност за последните 10 години на тази стратегия е 7,63%.

Ако се чудите какво би се случило със спестяванията ви след определен период от време ако ги инвестирате при определена очаквана средна годишна доходност, можете да го направите с нашите калкулатори.

Ако не сте сигурни коя инвестиционна стратегия е подходяща за вас спрямо риска, който сте готови да поемете, попълнете анкетата ни за Определяне на Инвеститорски Профил.

 

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД относно каквито и да са инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти .Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.