В последните няколко години една от темите, които набраха изключителна популярност сред глобалната инвестиционна общност, е т.нар. ESG (environmental, social, governance) инвестиране. Редица анализатори смятат, че ESG инвестирането е трендът на бъдещето в инвестициите. ESG разглежда не просто печалбата на дадена компания, а начина, по който тя е генерирана. Основното е, че акциите на компании, които не се придържат към определени екологични, социални и управленски стандарти, носят допълнителен риск, който може да засегне негативно тяхната доходност. Обратно - компании, които целенасочено ограничават тези рискове, имат потенциал да се представят по-добре на общия пазар в дългосрочен план.

Сред примерите за ESG рискове са промишлени аварии, водещи до щети върху околната среда и произтичащи санкции, наказания за неспазване на трудово законодателство, корупционни практики, липса на прозрачност в корпоративното управление и последващите репутационни щети. Дългосрочни глобални тенденции като борбата с климатичните промени и зеления преход и свързаните с това нови изисквания и регулации по отношение на вредните емисии, рециклирането, забраната на добива, производството и използването на определени продукти, които генерират допълнителни разходи за компаниите, са също примери за ESG фактори, които оказват влияние върху инвестиционните решения. Всичко това кара анализаторите да прогнозират, че ESG инвестициите са трендът на бъдещето.

По данни на Morningstar през 2021 г. в глобален план има входящи потоци от почти 600 млрд. долара в ESG фондове, чиито активи нарастват с 53%, достигайки 2.7 трлн. долара. Това е 10% от общите глобални инвестиции във фондове. Наред с това нараства значително и делът на традиционни инвестиционни фондове, които интегрират ESG критерии в инвестиционния си процес.

Има три основни фактора, които диктуват интереса към ESG инвестициите и дават основания за прогнозите на финансовите анализатори.

  • Сериозният регулаторен натиск

 Съществен фактор, особено в ЕС, който, от една страна, задължава големите компании да разкриват допълнителна информация, например за карбоновия отпечатък на дейностите си. От друга - насърчава големите институционални инвеститори активно да се ангажират с анализ на дейностите на компаниите и да предоставят финансиране на такива, които демонстрират отговорно ESG поведение. Европейската комисия също наскоро финализира таксономията по устойчиви финанси, която дефинира кои корпоративни дейности попадат в графата "climate friendly".

  • Ритейл клиентите показват все по-голяма чувствителност по ESG теми

 Теми като глобалното затопляне и правата на малцинствата ги ориентират при избора на компании или фондове за пенсионните им спестявания. В САЩ например са в ход промени, които улесняват работодателите да предлагат ESG фондове в пенсионните планове на служителите си.

  • Връзката на ESG с растежа на бизнеса

Както финансовата теория, така и анализът на историческите данни показват, че в действителност има позитивна връзка между ESG еволюцията на компаниите и техните финансови резултати, което ги прави атрактивни за инвестиции. Долната графика илюстрира нагледно тази връзка.

Ако имате интерес към ESG инвестициите, трябва да подходите внимателно. Основният проблем е, че все още няма универсални критерии, които да остойностяват ESG ангажираността на дадена компания, макар че мнозина слагат този етикет и се опитват да се доберат до него на всяка цена. Това довежда до възникването на голям брой агенции, които предоставят подобни рейтинги, както и до опити на самите компании да "излъжат системата", като подсилват умишлено определени показатели, за да се изкачат по-високо в скалата. В резултат за обикновения индивидуален инвеститор е много по-трудно да отсее реалистичните от останалите възможности. Проблем е и това, че компании, които недвусмислено попадат в ESG категорията, може би не представляват добра инвестиция в дадения момент заради еуфорията, която ги е качила на неоправдано високи ценови нива. Затова има два основни критерия, за които е необходимо да следите.

  • Асет мениджърите са тези, които могат да ангажират компаниите, приели тези цели, и да ги държат отговорни за постигнатите промяна и резултати.

Една от глобалните асет мениджмънт компании, които са поели отговорността да подтикнат компаниите към прехода, в който глобалната икономика се декарбонизира, е Schroders, която е партньор на "Карол Капитал". Екипът на компанията, който определя бъдещите инвестиции, е заложил изменението на климата, биоразнообразието и ограниченията на природните ресурси като ключови приоритети за ангажиране през 2022 г.

  • Другият критерий при избор на ESG инвестиция е активният подход при управлението.

Най-адекватният инструмент, от който могат да се възползват индивидуалните инвеститори, са тематичните взаимни фондове, които залагат на определени ESG теми, за които има дългосрочна инвестиционна обосновка, като например енергийния преход. Предимствата идват по две основни линии - големите асет мениджъри имат вътрешни модели за ESG оценка и могат да видят какво стои зад етикета. Те също така имат свободата да се отклоняват от композицията на бенчмарковия си индекс и да контролират размера на експозициите си към компании, при които потенциалът за растеж вече е реализиран.

Според проучване на Morningstar в периода между март 2020 и март 2021 г. нетните парични потоци към тематични фондове се равняват на $207 млрд. - число, което е по-голямо от предишните 9 години, взети заедно.

Трендът е най-изразен по отношение на енергийния преход, затова и фондове като Schroder Global Energy Transition, който дава достъп до тази тема, постигат по-висока доходност от бенчмарка си. Друг начин за дългосрочно отиграване на ESG перспективите, който не е фокусиран върху конкретен сектор, е фондът Schroders Global Sustainable Growth, който залага на глобални компании с доминиращо положение и популярен бранд, които се придържат към ESG критерии в дейността си. Фонд, който инвестира в компании в целия свят, които подпомагат прехода към устойчиво осигуряване на храна и вода, е Schroders Global Suistainable Food and Water. Schroders предлагат и редица други фондове, които се придържат към ESG.

Можете да сключите договор за инвестиция с "Карол Капитал" дистанционно или да отправите запитване за интересуващи ви продукти чрез специално създаден за целта онлайн портал. Това позволява още по-лесно и удобно да започнете вашия инвестиционен портфейл, с който да защитите спестяванията си и да ги умножите във времето.

 

Предупреждение за риска

Информацията, поместена в този материал не представлява инвестиционен съвет, не е препоръка или инвестиционна консултация от страна на "Карол Капитал Мениджмънт" ЕАД относно каквито и да било инвестиционни стратегии или предлаганите финансови инструменти. Всички инвестиции, посочени тук, могат да включват значителен риск и да не са подходящи за всички инвеститори. Инвеститорите трябва да имат предвид, че приходите от инвестиции могат да се колебаят и стойността на дяловете на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не получат пълна възвръщаемост в сравнение с първоначално инвестираните средства. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността не са показателни за бъдещите резултати на договорните фондове. Настоящото представлява маркетингово съобщение. Преди вземането на окончателно инвестиционно решение, моля, прегледайте проспекта и документа с ключова информация за инвеститорите на фонда, в който бихте желали да инвестирате.