От това видео – дискусия с потфейлния мениджър Георги Георгиев, вие ще научите 10 основни неща, които да имате предвид когато сравнявате взаимни фондове и ETF-и:

1. Клиентски фокус

 • ETF-и: подходящи за инвестиране на големи суми, както и за по-честа търговия за по–активните инвеститори
 • Взаимни фондове: подходящи за клиенти с по-малък начален капитал и клиенти, инвестиращи малки суми на месечни вноски

2. Стратегия

 • ETF-и: предимно пасивно управление
 • Взаимни фондове: предимно активно управление

3. Достъп

 • ETF-и: чрез платформа за търговия
 • Взаимни фондове: чрез асет мениджмънт компания

4. Транзакционни разходи

 • ETF-и: изходящ презграничен валутен превод
 • Взаимни фондове: обикновен банков превод

5. Общи разходи на вход/изход и/или сключване на сделки

 • ETF-и: значително по-ниски такси; обикновено брокерската комисиона се интерпретира в спреда по покупко-продажбата; в зависимост от големината на фонда, разходи при покупко-продажба варират от 0% за най-ликвидните до 1% за по-слабо ликвидните;
 • Взаимни фондове: по-високи такси на входа намаляват първоначалната инвестиция; общите разходи на входа/изхода обикновено варират от 0% до 2%, спрямо различните класове активи и региони, в които инвестира фондът;

6. Такса за управление

 • ETF-и: от 0% до 1%, в зависимост от това дали фондът има активна или пасивна стратегия;
 • Взаимни фондове: от 0.5% до 2.5%, в зависимост от това в какви класове активи инвестира фондът;

7. Данъчно облагане

 • ETF-и: 10% от печалбата за фондовете на американски издатели;
 • Взаимни фондове: все още няма данък върху печалбата за регистрираните в ЕС фондове;

8. Обхват

 • ETF-и: има пазари, на които не може да се инвестира чрез тях; обикновено инвестират само в компаниите, включени в основните индекси;
 • Взаимни фондове: с тях можем да получим достъп до всеки пазар, както и да инвестираме в по-малки или непопулярни компании;

9. НСА, цени

 • ETF-и: в рамките на деня цената, на която се търгува даден фонд може да се изкривява значително от нетната стойност на активите му;
 • Взаимни фондове: цената на дял отразява напълно НСА; изчислява се веднъж дневно в края на всеки ден.;

10. Сравнение с бенчмарк

 • ETF-и: повечето се движат заедно с бенчмарковете си в дългосрочен план
 • Взаимни фондове: голяма част не успяват да се справят по-добре от бенчмарковете си в дългосрочен план