Една от най-обсъжданите теми в днешно време е темата за глобалното затопляне и климатичните промени, причинени от човешката дейност. Стряскащите данни за последиците от тези промени накараха лидерите на отделните държави да се съберат и да подпишат Парижкото климатично споразумение в края на 2015 година. Най-важната точка от документа е, че страните поемат ангажимент нарастването на средната световна температура да не бъде повече от 2°C в сравнение с равнищата от прединдустриалната епоха, което ще избегне катастрофални последици. 

Нашите партньори от Schroders поддържат редовен мониторинг на промените в климата, чиято цел е да дава на инвеститорите по-глобален поглед върху действията в различни сфери и скоростта, с която те влияят на намаляването на CO2 емисиите. Този мониторинг може да помогне на анализаторите и инвеститорите да се ориентират в едно предизвикателство, което може да има огромно влияние върху финансовите пазари.

За второто тримесечие на 2019 г. мониторингът показва, че покачването на световната температура е 3.8°C. Това е доказателство, че въпреки позитивната посока (отчетеното покачване преди 3 месеца е 3.9°C), крачките по пътя за овладяване на климатичните промени са малки и все още бавни. За да бъде постигната целта от не повече от 2°C са необходими още много усилия в следващите десетилетия.

Колкото и мрачно да звучат прогнозите за последиците от климатичните промени, усилията те да бъдат стопирани, ако не преодолени, могат да се окажат подходяща инвестиция. Изчисленията показват, че за да се спазят предписанията на Парижкото климатично споразумение, са нужни общо около $2 трлн. инвестиции на годишна база. Това означава, че постепенно 15% от стойността на пазара на акции ще бъде трансферирана към компании, които се борят с климатичните промени. В дългосрочен план секторите и индустриите, които бързо и ефективно осъществяват стратегии за намаляване на въглеродните емисии, ще превъзхождат по доходност останалите такива. Съветът на анализаторите на Карол Капитал Мениджмънт е част от дългосрочния портфейл на всеки инвеститор да бъде инвестиран в тези сектори.

От регулярните анализи на Schroders става ясно, че през първото тримесечие на 2019 г. има рязко увеличение на продажбите на електромобили. Подхранвани от силния старт на годината, продажбите на електромобили са се увеличили с 80% в сравнение с продажбите през първото тримесечие на 2018 г. Малко вероятно е този темп да се запази, защото най-големият пазар в индустрията, Китай, наскоро намали субсидиите за нови автомобили и обяви плановете си да ги премахне изцяло до 2020 година. Въпреки това растежът е забележителен. В периода 2012 – 2016 продажбите на електромобили са нараствали с 53% годишно, през 2017 г. с 58%, с 65% през 2018 г., а за първото тримесечие на 2019 г. с 80%. Този силен старт на индустрията на електромобилите би могъл да доведе до ограничаване на покачването на темепературите в световен мащаб до 2.9°C, според прогнозите на Schroders.

Aко искате да се възползвате от инвестиционните възможности, които предлага борбата срещу климатичните промени, можете да го направите чрез фонда на нашите партньори от Schroders  - Schroder ISF Global Climate Change Equity. Фондът се предлага в три варианта: хеджиран в евро, в евро и в долари.