Възстановяването на световната икономика резонно води след себе си и повишена активност на пазара на първично публично предлагане. Финансовите анализатори очакват силна 2015 г. за сегмента на IPO в глобален мащаб. През изминалата 2014 г. станахме свидетели не само на активизиране на сегмента, но и на солидно търсене и презаписване на емисиите, както и на силно представяне на акциите на вторичен пазар.

Данните показват, че 2014 г. бе най-силната година за IPO сегмента от 2010 г. насам. В глобален мащаб по данни на Renaissance Capital бяха реализирани 375 IPO-та (тази статистика включва само сделки от над 100 млн. долара), което е близо 24% повече спрямо 2013 г., а привлечените средства в размер на почти 205 млрд. долара бяха с близо 50% по-високи, в сравнение с предходната година. Най-много средства бяха привлечени отново от финансови компании, а същевременно това бе най-силната година за технологичния сектор, благодарение на мега IPO-то на китайската компания за електронна търговия Alibaba, която реализира най-голямото до момента IPO с привлечени средства от 25 млрд. долара. Делът на постъпленията на технологичните компании в общите се покачи рязко – от 5.3% през 2013 г. на 20% за изминалата година.

Данни за IPO-тата в глобален мащаб за последните години 

ipo-privlecheni-sredstva

Източник: Renaissance Capital* Включени са сделките на стойност над 100 млн. долара

За втора поредна година Северна Америка се подрежда преди Азия по постъпления от IPO сделки. За това, от една страна, допринесе листването на Alibaba в Ню Йорк, а от друга - липсата на активност на традиционно силния в това отношение китайски пазар. През 2013 г. бе наложена забрана за провеждане на IPO-та в Китай, която отпадна в началото на 2014 г., но независимо от това, поради неясноти в промените на правилата за листване, активността там бе много слаба. Въпреки посоченото в предното изречение, сегментът в Китай е активен, като привлечените средства бяха с над 30% по-високи през изминалата година, спрямо 2013 г. Най-силен ръст отчете сегментът в Европа, където привлечените чрез първично публично предлагане средства скачат двойно. Ръстът на привлечените средства в Северна Америка надхвърля 50%. Силен ръст се наблюдаваше при региона на Близкия Изток, като тук следва да се отчете много ниската база (+529%). Единствено при Латинска Америка се наблюдаваше спад – над 87% дължащ се на стагнацията в Бразилия, както и политическата нестабилност, което намали атрактивността на региона.

postapleniya-ipo-regioni

Източник: Renaissance Capital* Включени са сделките на стойност над 100 млн. долара

За съжаление, регионът на Централна и Източна Европа не успя да се възползва от глобалните тенденции на активизиране на IPO сегмента през 2014 г. и остана много назад. Причините за изоставането бяха негативните движения на пазарите и несигурността в региона, заради конфликта между Русия и Украйна.  През изминалата годината се проведоха все пак няколко листвания, някои от които значителни като размер на привлечени средства, но техният брой бе ограничен. При най-активния по отношение на IPO-та пазар в ЦИЕ – Полша - тенденцията бе силно негативна. След сравнително силна 2013 г., когато чрез първични публични предлагания бяха привлечени малко над 1 млрд. евро, през 2014 г. набраните средства бяха осезаемо по-ниски. Въпреки по-високия брой нови компании на борсата във Варшава - 20 спрямо 17 през 2013 г. - привлечените средства бяха малко над 300 млн. евро. Най-голямото IPO бе реализирано от полския производител на алуминиеви сплави Alumetal. То привлече близо 70 млн. евро.

Конфликтът между Русия и Украйна и санкциите от страна на Запада, които доведоха до негативна тенденция на руския пазар, накараха редица руски компании, планирали IPO през изминалата година, да ревизират плановете си. През февруари Лента - една от водещите руски вериги магазини – осъществи публично предлагане в Лондон, като цената на подписката бе фиксирана близо до долната граница на ценовия диапазон. Така бяха набрани 952 млн. долара – под очакваните 1 млрд. долара, а още в първия ден на търговия цената се понижи под емисионната. Въпреки големия брой компании в режим на изчакване на подходящи пазарни условия преди началото на руско-украинския конфликт, логично развоят на събитията през 2014 г. осуети плановете за листване през годината. През май беше осъществено първичното публично предлагане на чешката пивоварна Lobkowicz. Компанията привлече близо 15 млн. евро, като това е първото IPO на чешката борса за последните три години. През юни в Румъния бе реализирано най-голямото IPO на румънския пазар до момента. Продавайки дял от 51% от  енергийната компания Electrica, държавата набра малко над 600 млн. долара. Компанията се търгува и в Букурещ, и в Лондон. При близо двойно презаписване на емисията, цената бе фиксирана на долната граница на ценовия диапазон. Листването бе част от приватизационната програма на правителството в изпълнение на задълженията по линия на споразумение с Международния валутен фонд. Въпреки силното представяне на турския пазар през 2014 г., активността по отношение на IPO-та бе умерена. През годината бяха реализирани 9 първични публични предлагания, с едно повече спрямо 2013 г., но набраните средства в размер на малко над 300 млн. долара бяха с над 55% по-ниски, спрямо предходната година.