Кое е първото нещо, което трябва да направим, когато сме готови да започнем да инвестираме на финансовите пазари? За да съставим стратегията си за инвестиране на спестяванията ни, ние трябва да открием какъв тип инвеститори сме. Това е важно, защото веднъж открили инвеститорския си профил, ние можем да изготвим план за нашите инвестиции и спазвайки го, да си осигурим един добър стандарт на живот в дългосрочен план.

Представете си какво лично объркване би настанало ако не сме открили типа инвеститор в себе си – изобщо няма да се чувстваме комфортно ако сме по-ниско рисков тип и инвестираме като агресивна финансова акула. По цели нощи ще се чудим дали парите ни не са отишли на хаос. Или обратното – ако притежаваме агресивността, за да сме по-смели на финансовите пазари, пък всъщност инвестираме в облигации и държавни ценни книжа, които не задоволяват личните ни търсения. Разбира се, финансовите анализатори са помислили за това, като са изготвили няколко различни инвеститорски профила, според които се разпределят инвестициите ни.

Агресивният инвеститор. В този профил попадат всички, които имат склонност към риска и не се притесняват от „бурните вълни“ на пазара. Тези хора имат повече от добри инвестиционни познания и опит с инвестиции в различни фондови активи. Пред себе си поставят много дълъг инвестиционен хоризонт (обикновено 5-7 години). Основната цел на агресивните инвеститори е да получат значителен ръст на първоначално инвестираната сума, като очакват максимално висока възвръщаемост, произлизаща от активно търгуване и търсене на атрактивни инвестиционни възможности на финансовите пазари във всеки един момент. Техните инвестиции са съсредоточени предимно във високо рискови активи – акции на развиващи се компании, суровини и пр.

Авантюристът, който е склонен да бъде рисков, но не чак до там, значи е типичният Авантюрист. Тези хора се характеризират с добра инвестиционна култура, разгръщат инвестициите си в пет и повече години и имат за цел висока дългосрочна възвръщаемост на инвестираната сума, като очакват да получат доходност, която надвишава многократно пазара на акции. Те осъзнават риска от краткосрочни промени в цените на отделните активи, но все пак са склони да търгуват. Инвестират най-вече във високорискови активи, но имат и някаква малка част защитни активи като инструменти с фиксирана доходност.

Консервативният инвеститор. Тук попадат хората с по-скромен опит в инвестирането, които имат инвестиционен хоризонт от 2-3 години. Те не са рисков тип, а от вложенията си искат относително стабилна доходност във времето. Консервативните инвеститори са сметнали, че лихвите по банковите депозити за тях са твърде ниски и затова търсят алтернативно решение, като инвестират на фондовите пазари. У тях все пак се наблюдава и склонност към допустим риск, от който да извличат по-висока възвръщаемост, която облигациите им дават. Техните портфейли са основно от активи като кеш и инструменти с фиксирана доходност, както и малък процент, инвестиран в акции.

Предпазливите държат на сигурността си Предпазливият тип инвеститори нямат почти никакъв опит в инвестирането. Те сега прохождат в тази материя и затова предпочитат да го правят внимателно. Техният инвестиционен хоризонт е кратък – между  1 и 3 години. Основната им цел е да запазят стойността на инвестираната от тях сума, като желаят и доходност, по-висока от лихвата по банковите депозити. Те са от този тип инвеститори, които нямат търпимост към риска и не желаят да губят. Това е определящо и за вида на инвестиционната политика на вложенията им – основно в ниско рискови активи с фиксирана доходност, а именно държавни ценни книжа, различен вид облигации и депозити.

Умереността не е порок Умереният тип инвеститори имат добра инвестиционна култура и опит и затова хоризонта на инвестициите им е средносрочен (между 3 и 5 години). Когато започват да влагат парите си, те очакват висока възвръщаемост на инвестицията си, сравнима или превишаваща тази на капиталовия пазар. Като хора с опит, те разбират и приемат краткосрочните негативни колебания в стойността на инвестициите си, затова са готови и да поемат по-висок риск за сметка на по-високата възвръщаемост. Техните портфейли са доста пъстри, но и балансирани – съдържат в себе си от всички видове активи – кеш и инструменти с фиксирана доходност, както и акции, суровини и недвижими имоти като по-рискови.  

Ако и вие желаете да разберете какъв инвеститор сте, попълнете нашата специално разработена за определяне на инвестирския профил анкета.