След период от три години „под наблюдение“, през които подобри важните за инвеститорите показатели, румънският капиталов пазар бе повишен от "възникващ" (frontier market) в "развиващ се" (emerging). Това ще окаже силно положителен ефект и ще спомогне за привличането на външни ресурси в местната икономика. Промяната идва от глобалния доставчик на финансова информация FTSE Russell и ще влезе в сила от септември 2020 година. Новината идва с годишния преглед на международните пазари, публикуван от FTSE Russel на 26 септември. В него се посочва, че след като преди три години Букурещката фондова борса бе поставена в листата за наблюдение (Watch List), считано от септември 2020 г., пазарът на акции може да се приема от инвеститорите за вторичен развиващ се (Secondary Emerging), което директно отваря възможност за насочване на ресурс от страна на глобалните инвеститори, търсещи диверсификация.

Може ли Румъния да получи допълнителен тласък ?

В момента на основния пазар на борсата в Букурещ се търгуват 84 компании, чиято пазарна капитализация е 36 млрд. евро., а през последния месец водещият индекс BET-TR достигна историческо равнище, пробивайки психологическото ниво от 15 000 пункта. Тази година индексът е повишил нивото си с близо 39%, с което се нарежда сред най-добрите фондови пазари.

Обикновено, когато пазарите са „повишени“ до ниво „развиващи се пазари“, те привличат значителен интерес и паричен поток към своя пазар на акции. Моментът е определен като исторически от борсата в Букурещ, поради очакванията преквалифицирането на Румъния да предизвика нетни потоци към местни акции за сумата около 140 млн. долара. Тези средства се очаква да дойдат по линия на пасивни инвестиционни фондове, а допълнителни потоци могат да дойдат от включването на румънски компании в гамата от развиващи се (emerging) индекси на FTSE Russell. Тези очаквания са калкулирани на база прогнозния дял на Румъния от едва 0,078% в индекса на FTSE Emerging All Cap, според изчисления, базирани на данни от края на 30 август.

Как да спечелим от създалата се възможност?

Всяка подобна ситуация се възприема като исторически момент за дадения пазар. С преминаването към по висок сегмент за търговия на борсата отпадат редица рестрикции по отношение на инвестициите на големите фондове. След като пазарът в Букурещ влезе в новия сегмент ще бъде обект на интерес от множество по-големи инвестиционни дружества и управляващи фондове възлизащи на стотици милиарди евро, които вече ще могат да бъдат насочвани към Румъния. За нашите клиенти най-лесният начин, по който могат да се възползват от тази пазарна промяна, е да закупят дялове в някой от нашите фондове, инвестиращи в акции от Румъния – това са ДФ „Адванс Инвест“ и ДФ „Адванс Източна Европа“.

Друг вариант за инвестиция е директната покупка на акции от водещите за Румънския пазар компании като Romgaz (SNG RO), Banca Transilvania (TLV RO) и BRD-Groupe SocGen (BRD RO). Такава директна инвестиция в акции можете да направите чрез услугата ни Доверително управление с Карол Капитал като се свържете с някой от нашите специалисти.