Ако вече сме се убедили, че взаимните фондове са начинът, по който искаме да инвестираме спестяванията си на финансовите пазари, следва да изберем конкретен фонд, в който да инвестираме. На пазара в момента се предлагат изключително голям набор от взаимни фондове и ако трябва да ги преглеждаме един по-един, освен че ще загубим много време, най-вероятно накрая ще сме по-объркани и несигурно отколкото сме били в началото на процеса. 
 
Какъв тогава трябва да е следваният подход от нас, когато инвестираме, и кои са 3 лесни стъпки, чрез които да изберем правилните взаимни фондове, в които да вложим спестяванията си?
 

1. Избор на конкретен пазар или регион

Първо е необходимо да изберем определен регион или конкретна страна, в които би било най-добре да се инвестира към настоящия момент. Много е важно да не се водим единствено по представянето на разглеждания пазар до момента, а да търсим бъдещия потенциал пред пазарите. Такива пазари много често не се представят изключително добре към настоящия момент и биват широко подценявани. Това е така, тъй като пазарите са циклични и никое възходящо или низходящо движение не продължава за безкрайно дълъг период от време и можем да очакваме обръщане на тенденцията в определен бъдещ момент.

Пример – можете, предвид добрите бъдещи перспективи, да избере взаимни фондове, които инвестират в регионите на Източна Европа, Латинска Америка, Азия или пък в конкретна страна – Турция, Гърция, Бразилия, Китай, Индия, Япония.

2. Избор на управляващо дружество

След като се насочите към конкретните страна или регион е необходимо да проучите кои асет мениджмънт компании (или управляващи дружества) в България предлагат достъп до конкретния регион или пазар (сами или в партньорство с международни институции). Търсете, разбира се, тези, които имат по-дългогодишна история и в същото време безупречна репутация на пазара.

3. Разчитане на представянето на взаимния фонд

Когато проучвате представянето на всеки един взаимен фонд, гледайте го в сравнение с пазара, на който инвестира. Ако, например, наблюдавате взаимен фонд, който инвестира в Мексико, който е загубил 12% от стойността си за период от 1 година, а мексиканският пазар е загубил повече от 12%, то мениджърите, които управляват този взаимен фонд, са се справили по-добре от пазара. Подобни данни са индикация, че тази тенденция на по-добри резултати ще остане същата и когато мексиканският пазар се възстанови.

Важно е да запомните, че доходността е добър индикатор само когато е сравнена с региона/страната, в които взаимният фонд инвестира.

Действайте по този подход, ако искате да постигате по-добри резултати в дългосрочен план. В който и да е момент от процеса, ако не сте сигурни за нещо е по-добре да се свържете с консултант от управляващо дружество.