Представяме ви коментар на Джоана Кирклънд, анализатор „Инвестиции в различни класове активи“ в едно от най-големите управляващи дружества в Европа – Schroders.

Кое ще бъде водещо?

САЩ продължават да водят възстановяването, но растежът навсякъде другаде е слаб. Затова нашите предпочитания са към класове активи, които не биха били засегнати от ниски темпове на растеж. Много вероятно е да не се регистрира голям растеж при акциите – затова предпочитаме тези пазари, в които позитивният тренд на корпоративните печалби е най-добре изразен. Перспективите пред ресурсите са мрачни, въпреки че е възможно да има и изненади, които да се окажат добра възможност, предвид ниските им цени в момента. В последните години всички ние „танцувахме по свирката“ на централните банкери. С лихви фиксирани на 0%, ние правилно смятахме, че пътят на най-малкото съпротивление, и по-конкретно акциите на развитите икономики, е най-правилният. Но с натъпването на 2015 г. може би е време да пропуснем някои от танците.

В търсене на класове активи, които да устоят на слаб растеж

Неравномерното световно икономическо възстановяване има и положителна страна. Първо, потенциалният инфлационен натиск в САЩ ще бъде подтиснат от слабата икономика на други места и второ - силният долар позволява на другите икономики „да заемат“ малко от динамизма на Америка. Предизвикателството е в това, че при липса на динамично глобално възстановяване е трудно да преминеш към по-ниско оценени класове активи, които се характеризират с много спадове и пикове. Затова оставаме приковани в стратегията непрестанно да търсим дивиденти и да правим още по-скъпи и без това скъпи активи.

Трендове, подпомагащи растежа на някои фондови пазари

При акциите очакваме растежът да продължи да бъде ограничен и затова се фокусираме към тези пазари, чийто тренд за корпоративни печалби е най-добре изразен. САЩ, които са основният двигател на възстановяването, продължават да бъдат един от предпочитаните ни пазари. Позитивното ни мнение се поддържа от високата ликвидност, съчетана с потенциални печалби и постоянен растеж. Позитивни сме и за Япония. Абеномиката доведе до значително обезценяване на йената, а комбинацията между фокусиране върху развитието на местните корпорации и промяната на портфейлите на пенсионните фондове, които се ориентираха предимно към местни акции, провокира растеж. Дори в средносрочен план перспективите пред икономиката на страната да не са блестящи, тези политики са позитивни за много класове активи. Европейското възстановяване продължава да разочарова и дори Германия страда в момента, защото слабостта на развиващите се пазари подкопава износа й. Еврозоната има нужда от значително по-слабо евро, за да потръгне. За това ще е необходима по-голяма решителност от ЕЦБ. Развиващите се пазари остават затиснати между слабото възстановяване на основните им експортни пазари в Европа и Азия и ликвидността на долара.

Корекцията при ресурсите може да крие добри възможности

Както очаквахме, ресурсите се сринаха тази година. Въпреки че общият фон не подсказва такова развитие, има вероятност да бъдат намерени добри възможности през 2015 г., като имаме предвид корекциите, на които станахме свидетели. Цените на енергийните ресурси паднаха много и в момента се търгуват около производствените си нива, но изглежда Саудитска Арабия толерира тези ценови нива, защото ѝ позволяват да завоюва нови пазари. Цените на металите също пострадаха, но ще продължат да получават известна подкрепа от китайските лидери, а това може да спре спада им.

Облигациите зависят от „шума по трасето“

Правителствените облигации остават подвластни на колебанията на пазара на труда в САЩ, но в крайна сметка ние вярваме, че има рискове по-скоро от дефлация, отколкото от инфлация. Глобалният растеж (с изключение на САЩ) е слаб. Отчитайки това, ние вярваме, че шефът на ФЕД Джанет Йелен, не се намира под натиск от моментално увеличване на лихвите. В тази среда британските държавни облигации предлагат защита срещу евентуално ново забавяне във възстановяването и влошаване на икономическата среда в Европа, предлагайки по-атрактивни лихви от тези на германските облигации. Повече за възможностите за инвестиции във фондове на Schroders може да научите в сайта на официалния представител за България – Карол Капитал Мениджмънт.