3D принтирането или технологията на бъдещето, която отбеляза изключително динамичен ръст напоследък, продължава всеки ден да намира все по-нови и по-практични приложения. Процесът на изграждане на солидни триизмерни обекти от дигитален модел е на ръба да промени света или най-малкото да окаже сериозно въздействие върху някои от съществуващите индустрии. Големият потенциал за приложението на 3D принтерите в медицината, строителството, машиностроенето и хранителната индустрия, фокусираха вниманието на всички върху нея напоследък.

Само по себе си, 3D принтирането не е нещо ново. Първите работещи 3D принтери са били създадени още през 80-те, но технологията става изключително популярна през 2009-2014 г., превръщайки се в една от най-бързо развиващите се индустрии. Credit Suisse очаква тя да расте средногодишно с поне 30% и до 2020 г. пазарът ѝ да достигне приходи за над $10.5 млрд. при около $2 млрд. в момента.

Инвеститорите също не останаха безразлични относно големия потенциал и веднага насочиха интереса си в компаниите, които започнаха да развиват технологията. Периодът от 2009 г. насам бе изключително успешен за индустрията. Постигнатата доходност на сектора за периода бе значително по-висока от пазарната и съвсем наскоро 3D принтирането бе квалифицирано като поредната "гореща" бизнес дестинация.

3D Global Printing Pure Play Index

3D Global Printing Pure Play Index

От графиката на основния 3D принтинг индекс - Stoxx Global 3D Printing Pure Play Index - е видно, че за 2011-2014 г. имаме над два пъти по-висока доходност спрямо широкия измерител на американския пазар - 198.5% с/у 89% (SPY). Това се случва след сериозния спад на всички акции от 3D принтер сектора с около 40% от началото на 2014 г. Ако разгледаме Stoxx Global 3D Printing Pure Play Index от есента на 2010 г. до края на 2013 г., ще забележим поскъпване от над 700%.

Алън Меклер - пионерът, който дава идеята за основаването на първите взаимни фондове през 90-те, инвестиращи в интернет компании, е и основателят на първия взаимен фонд, инвестиращ в акции на компании от нововъзникващата 3D принтер индустрия. Той е изключително позитивен за бъдещото ѝ. Все още няма ETF за 3D принтер сектора, но се очаква създаването на такъв до месеци. Фондът на Меклер – TDPNX - дава добра възможност на дребните инвеститори да се възползват от новия потенциал. TDPNX инвестира в портфейл с широк набор от компании в 3D принтер сектора, което помага за намаляването на риска от това някои компании да се окажат разочарование и да останат извън ръста пред сектора.

3D принтер компаниите с най-добра репутация и установени позиции са Stratasys (SSYS) и 3D Systems Corp (DDD).

ssys

SSYS

ddd

DDD

След силното рали през 2012-2014 г. обаче, станахме свидетели на разпродажби на акцииите на посочените по-горе компании в началото на 2014 година, обхванали като цяло високотехнологичните сектори и ИТ индустрията в САЩ, най-вече поради прибиране на сериозни печалби и постигнати високи пазарни съотношения. В резултат на това първата 3D принтер компания загуби над 30%, докато втората повече от 47%. Много от спекулантите не само затвориха част от позициите, но и продаваха на късо тези акции, провокирани от високата им beta и намаляващата рентабилност, опитвайки се да спечелят от обръщането на тренда. Обемите около формираните върхове също бяха високи и предполагат формирането на връх за 3D принтирането. Обръщането на подвижните средни (200, 100 и 50 МА) също подсилва тенденцията. Към момента 3D принтер акциите SSYS и DDD намират подкрепа в 100-дневната EMA и движението на цената формира подобен фрактал на такъв от 2011 г. Тогава за период от 6 месеца, преди да започнат силното си движение нагоре, акциите на SSYS загубиха 68%, а DDD - 56%. Целият пазар тогава също претърпява корекция в рамките на около 20%.

Към днешна дата 200-дневната ЕМА се очертава да бъде добър стоп за откриващите дълги позиции в някоя от двете коментирани акции и все още вярващите в потенциала пред индустрията. Определено акциите на SSYS показват по-голяма сравнителна сила спрямо останалите аналогични 3D принтер компании, които са част от така наречените Pure Play акции. Лидерите в индустрията вече започват да насочват вниманието си и по отношение на 3D услугите, като купуват компании, опериращи в разглеждания принтинг сегмент и инвестират значително в него, за което естествено им трябва и значителен капитал. Набирането му традиционно става с издаването на нови акции, което също оказва натиск върху ръста на цените на 3D принтинг акциите. Трябва да отчетем и сериозната конкуренция в лицето на редица азиатски компании, които все още не са публични. В сектора все по-усилено се говори за навлизането на един голям играч в лицето на Hewlett Packard (HPQ) - компания, която в последно време губи позиции в компютърния сегмент и определено има амбиции да се превърне в лидер в 3D принтер сектора. Гиганти като Walmart (WMT) и Walt Disney (DIS) също виждат потенциал в частта от сегмента на услугите и имат амбиции да се възползват от ръста на индустрията през следващите години.

Погледнато отстрани перспективите пред компаниите от 3D принтер индустрията изглеждат изключително добри, но ако инвеститорите искат да се възползват от потенциала, който предлагат, имат нелеката задача да идентифицират кои всъщност ще бъдат големите печеливши. Освен това трябва да успеят да преценят и правилния момент за инвестиция и да се съобразят със сентимента на пазара, който в момент след толкова солиден спад не е сред най-позитивните.