Глобални инвестиционни стратегии на тримесечието. Тримесечен бюлетин ->

05
април
2023
#

УВЕДОМЛЕНИЕ за приемане на поръчки за фондове Schroders

УВЕДОМЛЕНИЕ за приемане на поръчки за фондове Schroders

Уважаеми клиенти,

Във връзка с предстоящите празници Ви уведомяваме за следните промени при приемането на поръчки за фондовете на Schroders:

Католически Великден (06.04 - 10.04) 

  1. Записване/Емитиране - стандартно приемаме поръчки в EUR и USD;
  2. Обратно изкупуване – стандартно приемаме поръчки, като ще има забавяне при изплащане на парите, поради датата на изпълнение;
  3. Прехвърляне на дялове - стандартно приемаме поръчки;

 

Православен Великден (14.04 -17.04)

  1. Поръчки за записване в EUR- Няма да приемаме поръчки на 12.04 и 13.04, а на 11.04 поръчки ще се приемат до 12:00 часа, това включва и фондове US Dollar Liquidity EUR;
  2. Поръчки за записване в USD - Няма да приемаме поръчки на 12.04 и 13.04, а на 11.04 поръчки ще се приемат до 12:00 часа, това включва и фондове US Dollar Liquidity USD;
  3. Стандартно приемаме поръчки за обратно изкупуване и прехвърляне на дялове (като ще има забавяне при изплащане на парите от обратните изкупувания) .
  4. Спестовенплан – поръчките ще се пуснат на 18.04., като потвържденията за сделките ще изпратим на 19.04.

 

Гергьовден (01.05 и 08.05)

  1. На 27.04, 28.04, 03.05, 04.05, 04.05, приемаме поръчки за записване до 12:00 часа;
  2. Стандартно приемаме поръчки за обратно изкупуване и прехвърляне на дялове (като ще има забавяне при изплащане на парите от обратните изкупувания);
  3. Спестовен план – поръчките ще се пуснат на 02.05.

 

С уважение,
Екипът на Карол Капитал Мениджмънт

Последни новини