Глобални инвестиционни стратегии на тримесечието. Тримесечен бюлетин ->

10
февруари
2022
#

Промоционален размер на емисионни разходи за ДФ “Адванс Инвест”

Промоционален размер на емисионни разходи за ДФ “Адванс Инвест”

Уважаеми инвеститори,

На 03.02.2022г. Съветът на директорите на УД „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД взе решение за прилагане на намален размер на разходите за емитиране на дяловете на ДФ “Адванс Инвест” за определен промоционален период.

В периода от 16.02.2022г. до 29.04.2022г. УД “Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД ще обявява емисионните стойности на дяловете на ДФ “Адванс Инвест” прилагайки следния намален размер на разходите за емитиране:

 

Посочените емисионни разходи в промоционален размер ще се прилагат за поръчки, подадени от 15.02.2022г. до 28.04.2022г. включително.

Последни новини