09
април
2020
#

УВЕДОМЛЕНИЕ за приемане на поръчки за фондове Адванс и Schroders

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПОРЪЧКИ ЗА ФОНДОВЕ АДВАНС И SCHRODERS

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме Ви, че предвид предстоящия католически Великден, Съветът на директорите на Управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт“ ЕАД взе решение, че на 10 и 13 април 2020 г. дружеството няма да приема поръчки за дялове на фондове Адванс и Schroders.


Горепосоченото се налага поради това, че сключването на сделки на регулиран пазар, на който съществена част от активите на управляваните и дистрибутирани фондове са допуснати или се търгуват, е спряно поради официални почивни дни, както и с оглед запазване интересите на инвеститорите.


Бъдете здрави,
Екипът на Карол Капитал Мениджмънт ЕАД

 

Последни новини