22
октомври
2019
#

Перспективите пред Централна и Източна Европа продължават да се подобряват

В МОМЕНТ, КОГАТО ПРОГНОЗИТЕ ЗА ГЛОБАЛНИЯ РАСТЕЖ СЕ ПОНИЖАВАТ, ПРОГНОЗИТЕ НА МВФ ЗА РАЗВИВАЩА СЕ ЕВРОПА нарастват със СЪОТВЕТНО 0,6% И 0,2% ЗА 2019 И 2020 Г.

Миналата седмица МВФ публикува своя доклад за перспективите в световната икономика, с актуализирани прогнози за растеж, както и подробен анализ на регионалните икономически тенденции в целия свят. Като цяло, докладът очертава не толкова розова картина, тъй като глобалният растеж се прогнозира на 3,0% за 2019 г., най-ниското му ниво от 2008–09 г. насам с допълнително понижение от 0,3% спрямо доклада от април 2019 г.

Има обаче и положителна гледна точка. Очаква се икономическият растеж да се възстанови до 3,4 процента през 2020 г. (ревизия с 0,2% надолу в сравнение с април), което отразява най-вече прогнозираното подобрение на икономическите резултати на редица развиващи се пазари в Латинска Америка, Близкия Изток и нововъзникващите и развиващите се такива в Европа.

Изключителен е фактът, че въпреки последователната тенденция на спад в глобалния растеж, прогнозите за развиваща се Европа се повишават съответно с 0,6% и 0,2% до 1,8% и 2,5% за 2019 г. и 2020 г. Това е още едно доказателство за устойчивостта в региона и постепенното отделяне на икономиките от тези в развита Европа. Въпреки че регионът все още е уязвим за външни предизвикателства, през последните години по-слабият външен сектор се компенсира от силно вътрешно търсене, както и от ниските разходи за труд и данъчните предимства. Неотдавнашното смекчаване на инфлацията дава възможност на местните централни банки да са гъвкави, докато сравнително ниските нива на публичния дълг оставят място за фискални инициативи в момент, когато призивите за това стават все по-гласни.

Всички тези фактори правят Централна и Източна Европа примамлива алтернатива за инвестиции. И все пак, може би парадоксално, въпреки стабилната икономическа основа и солидни приходи при повечето компании, регионалните пазари на акции продължават да изостават от развитите си колеги, поразени от глобалната непоносимост към риск и по-ниската ликвидност. Оценъчните съотношения стават все по-привлекателни с прогнозно P/E за 2019 от 6.7 срещу 12.9 за развиващите се пазари в световен мащаб и 14.2 за развита Европа например. Развиваща се Европа остава и единственият голям регион, търгуващ под 1 P/B. Доходността от дивиденти от друга страна е най-високата - 6,3%, което в съчетание с утихващите инфлационни очаквания и облекчената глобална парична политика има потенциал да привлече значителни парични потоци след като страховете от глобална рецесия се разсеят и спокойствието се върне на капиталовите пазари, като се има предвид колко ниско тегло има регионът в световните инвестиционни портфейли.

Според нас Полша, Унгария и Чехия предлагат висока стойност срещу сравнително ниско ниво на риск. Положително влияят и оценките и атрактивните дивиденти в Русия, особено в петролния и газовия сектор. За да разгледаме нещата в перспектива, в сравнение с предстоящото IPO на Saudi Aramco, оценено на $1,5-2 трлн., Руската O&G има обща пазарна капитализация от $367 млрд., но произвежда подобно количество суров нефт и почти същото количество газ. С други думи, компанията произвежда два пъти повече въглеводороди от Саудитска Арабия, но може да бъде закупена за около една четвърт от предполагаемата цена на Saudi Aramco!

Турция също предлага добри перспективи в средносрочен план, тъй като инфлацията и геополитическите рискове отшумяват, но при условие, че инвеститорите могат да преглътнат по-високата волатилност в страната.

Ние от Карол Капитал сме на разположение да ви помогнем да инвестирате в региона на Централна и Източна Европа чрез нашите взаимни фондове - Аванс Възможности в Нова Европа (фокусиран върху Централна Европа), Адванс Източна Европа (ориентиран основно към Русия и Турция) и Адванс Инвест (фокусиран върху България и Румъния), както и чрез услугата Доверително управление.

Целия доклад на МВФ можете да намерите на официалния им уебсайт.

Последни новини